environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

woensdag 25 maart 2020

Dossier Corona Crisis - Herstel economie na Corona crisis pas in 2021

Op 19 maart 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Global Monthly'

Herstel economie na Corona crisis pas in 2021

  • Economische impact
  • Aanbodschok en de Chinese boemerang
  • Herstel bemoeilijkt door wisselwerking van verstoringen
  • Beleidsmaatregelen nemen niet alle verstoringen weg
  • Fiscaal beleid

Samenvatting

Sinds het coronavirus voet aan land kreeg buiten China en zich daarna razendsnel tot een pandemie ontwikkelde, volgden de maatregelen van overheden om het sociale en daarmee het economische verkeer stil te leggen elkaar in hoog tempo op. Het ‘recessie territorium’ waarvan we op 4 maart nog melding maakten heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een diepere wereldwijde recessie met een minder voorspoedig herstel. We hebben daarmee de volgende fase in het onderstaande escalatieschema bereikt.

Als gevolg van deze escalatie heeft het Economisch Bureau van ABN AMRO hun groeiverwachtingen voor de belangrijkste economieën neerwaarts bijgesteld.
SchemaUitbraak

Verder in deze publicatie

  • Economische Impact
  • Aanbodschok en de Chinese boemerang
  • Herstel bemoeilijkt door wisselwerking van verstoringen
  • Beleidsmaatregelen nemen niet alle verstoringen weg
  • Fiscaal beleid

Tot slot
De economische impact van de Coronacrisis is ongekend groot en zal ook niet na het tweede kwartaal verdwenen zijn. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht een eerste opleving in het derde kwartaal, die in het vierde kwartaal weer terug valt door tweede orde effecten. 
Pas in 2021 kunnen we uitzien naar een stevige opleving van de wereldeconomie.
Lees de complete 'Global Monthly'

Meer Corona gerelateerd economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief van Coronavirus publicaties (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':