Hypotheekgegevens delen met uw adviseur

Makkelijk via Internet Bankieren

Heeft u een lopende hypotheek bij ABN AMRO en wilt u uw onafhankelijk hypotheekadviseur toegang geven tot uw persoons- en hypotheekgegevens? Dan regelt u dit heel makkelijk zelf via Internet Bankieren of via de hypotheekofferte als u een hypotheek bij ons aanvraagt.

Hoe werkt het?
Zodra u toestemming geeft om uw gegevens te delen, heeft uw hypotheekadviseur direct toegang tot uw persoons- en hypotheekgegevens bij ABN AMRO. Hiermee kan uw adviseur bijvoorbeeld op uw verzoek een wijziging van uw hypotheek aanvragen, u advies geven aan het einde van de looptijd van uw hypotheek of als u een nieuwe rentevaste periode kiest. Op basis van uw actuele gegevens kan uw onafhankelijk adviseur u beter adviseren en verder helpen.

Hoe geef ik een onafhankelijk hypotheekadviseur toegang?

  • Bij een nieuwe hypotheekaanvraag: u geeft uw hypotheekadviseur/advieskantoor automatisch toegang tot uw gegevens door de toestemmingsalinea in de hypotheekofferte van ABN AMRO aan te vinken.

  • Bij een lopende hypotheek bij ABN AMRO: u geeft toestemming via Internet Bankieren (op abnamro.nl naar 'Hypotheek' onder 'Gegevens’ of bij 'Zelf regelen'). Dan heeft uw hypotheekadviseur direct toegang tot uw hypotheekgegevens bij ABN AMRO. In Toestemming via Internet Bankieren ziet u hoe het precies werkt.

    Deze toestemming geldt voor tien jaar: tijdens die periode kan uw adviseur bij uw persoons- en hypotheekgegevens en wijzigingen voor u aanvragen. Op dezelfde plek kunt u de toestemming ook weer intrekken. Dan heeft de adviseur meteen geen toegang meer tot uw gegevens bij ABN AMRO.

Ik heb geen Internet Bankieren. Hoe regel ik het dan?

U kunt ook samen met uw onafhankelijk hypotheekadviseur (tussenpersoon/intermediair) een toestemmingsverklaring invullen en ondertekenen. Uw adviseur heeft dan na onze goedkeuring toegang tot uw gegevens bij ABN AMRO. Op werkdagen is dit uiterlijk binnen 36 uur. Neem contact op met uw adviseur om dit te regelen.

Waarom is toestemming nodig?
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is toestemming van iedere klant verplicht voordat een onafhankelijk adviseur de persoons- en hypotheekgegevens bij ABN AMRO mag inzien en gebruiken.