Hypotheekgegevens delen met uw adviseur

Makkelijk via Internet Bankieren

Heeft u een hypotheek bij ABN AMRO en wilt u uw onafhankelijk adviseur toegang geven tot uw persoons- en hypotheekgegevens? U regelt dit heel makkelijk zelf via Internet Bankieren. De adviseur heeft dan alleen inzicht in uw gegevens en kan niets wijzigen. U kunt de toestemming op elk moment weer intrekken.

Welke gegevens kan mijn adviseur zien?
Zodra u toestemming geeft, heeft uw adviseur inzicht in uw persoons- en hypotheekgegevens. Daarmee kan uw adviseur op uw verzoek bijvoorbeeld een wijziging van uw hypotheek aanvragen, u advies geven als het einde van de looptijd van uw hypotheek nadert of als u een nieuwe rentevaste periode kiest. Uw adviseur kan u op basis van alle actuele gegevens beter adviseren en verder helpen.

Hoe geef ik de onafhankelijke adviseur toegang?

1) U kunt uw adviseur (intermediair/tussenpersoon) automatisch toestemming geven door in de hypotheekofferte een speciale alinea aan te vinken.

2) Of u geeft uw adviseur toestemming via Internet Bankieren (op abnamro.nl onder 'Hypotheek', 'Gegevens’, ‘Hypotheekadviseur’) voor directe toegang tot uw hypotheekgegevens.
In de handige
instructie Toestemming via Internet Bankieren ziet u hoe u dit snel en eenvoudig regelt.

Deze toestemming geldt voor tien jaar: tijdens die periode kan uw adviseur bij uw persoons- en hypotheekgegevens en wijzigingen voor u aanvragen. Op dezelfde plek kunt u de toestemming ook weer intrekken. Dan heeft de adviseur meteen geen toegang meer tot uw gegevens.

Toestemming geven

Waarom is toegang geven nodig?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht een ondertekende toestemming voordat een onafhankelijk adviseur de persoons- en hypotheekgegevens mag inzien en gebruiken.

Ik heb geen Internet Bankieren. Hoe regel ik het dan?
U kunt ook samen met uw onafhankelijk adviseur een toestemmingsverklaring invullen en ondertekenen. Uw adviseur heeft dan na onze goedkeuring toegang tot uw persoons- en hypotheekgegevens. Op werkdagen is dit uiterlijk binnen 36 uur. Neem contact op met uw intermediair om dit te regelen.