environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

woensdag 12 juni 2019

Blog - Domweg gelukkig in een appartement

In haar vorige column schreef Madeline Buijs, Economisch Bureau ABN AMRO, over het rijtjeshuis als mogelijke oorzaak van het huidige woningtekort, omdat ze relatief veel ruimte in beslag nemen.

Het blijkt een onderwerp wat veel reacties oproept. Zo ook van Jos Feijtel die met de pakkende titel ‘ABN AMRO neemt ons de (huizen)maat’ aangaf het niet eens te zijn met haar conclusie. Want het merendeel van de Nederlanders woont het liefst in een grondgebonden woning. Waarom moeten er dan appartementen gebouwd worden, terwijl Nederlanders liever in een rijtjeshuis wonen?
Dit zette Madeline Buijs aan het denken. Hoe tevreden is de Nederlander over zijn huis en in welk type huis wonen inwoners van ons land het liefst? Nederlanders zijn over het algemeen zeer tevreden met hun woning, zo blijkt uit het driejaarlijkse WoonOnderzoek Nederland (WoON) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Slechts 2,6 procent van de mensen die in een eengezinswoning woont is ontevreden, tegenover 8,3 procent die in een meergezinswoning (appartement) woont.

Tegelijkertijd blijkt uit het WoON dat van de bijna 3,1 miljoen mensen die binnen twee jaar willen verhuizen en daarvoor ook actie ondernemen ruim 1,6 miljoen naar een eengezinswoning (of grondgebonden woning/rijtjeshuis) willen verhuizen en ruim 1,4 miljoen mensen naar een meergezinswoning. Dit laat zien dat echt niet iedereen een voorkeur heeft voor een rijtjeshuis. Het huidige aanbod van woningen past ook niet goed bij deze vraag. Het aanbod van eengezinswoningen kan 89 procent van de vraag voldoen, bij meergezinswoningen is dit maar 69 procent. Er is dus aan beide typen woningen een tekort, maar het gebrek aan meergezinswoningen is een stuk groter.

Deels zal de vraag naar appartementen komen doordat rijtjeshuizen voor veel mensen (in de grote steden) niet meer betaalbaar zijn, maar een gedeelte van deze groep heeft ongeacht betaalbaarheid een voorkeur voor een appartement. Dit zijn vooral eenpersoonshuishoudens, die de komende jaren sterk zullen toenemen. Afgezien van het feit dat door het bouwen van appartementen de beschikbare ruimte beter benut kan worden zoals zij in haar vorige column betoogde, past het ook veel beter bij de voorkeur die veel mensen hebben.