environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

woensdag 11 december 2019

Visie op Nederland 2020 - Groei economie onder druk

Op 10 december 2020 publiceerde het Economisch Bureau van ABN AMRO de Visie op Nederland 2020.

Samenvattend: 
 • De groei van de Nederlandse economie vertraagt in 2020 naar 0,9%
 • De groeiraming voor 2019 heeft het Economisch Bureau licht verhoogd naar 1,7%, vanwege het sterker dan  verwachte bbp-cijfer van het derde kwartaal
 • Om dezelfde reden had het Economisch Bureau hun raming voor 2020 kunnen verhogen. De stikstofcrisis zal de  groei echter afremmen. Daardoor komt hun raming toch iets lager uit dan ze eerder verwachtten.
 • Onzekerheid over milieumaatregelen drukken groei sectoren <Lees hier de sectoranalyses>
 • De groeivertraging ziet het Economisch Bureau terug in een geringere stijging van de uitvoer en een krimp van de investeringen
 • De consumptie van gezinnen kan daarentegen meer stijgen dan in 2019 dankzij lastenverlichting
   en een sterkere stijging van de reële lonen. Ook de overheidsconsumptie kan meer toenemen; de
   overheid heeft nog niet al haar bestedingsplannen weten te realiseren
 • De magere 0,9% verhult dat de economie in de loop van 2020 weer iets beter gaat draaien dankzij
   de opleving van de wereldhandel
 • De werkloosheid is al iets opgelopen en zal in 2020 langzaam verder stijgen. Door de vertraging
   van de economische groei zal de banengroei namelijk verder afzwakken
 • De inflatie daalt in 2020 weer, omdat de btw-verhoging van begin 2019 uit het cijfer wegvalt. Verder gaat de energiebelasting voor gezinnen omlaag