environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

maandag 10 februari 2020

Visie op rente en euro - ECB gaat haar beleidsstrategie evalueren

Op 3 februari 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Visie ongewijzigd

  • Vermoedelijk nogmaals renteverlaging ECB
  • Lange rente gaat omlaag
  • Euro dit jaar wat sterker ten opzichte van de dollar

Samenvatting

ECB gaat haar beleidsstrategie evalueren

De bestuursvergadering van de ECB in januari bracht weinig nieuws over het huidige monetair beleid. We hadden ook niet anders verwacht. Meer aandacht ging uit naar het feit dat de ECB haar strategie voor het monetair beleid gaat evalueren – voor het eerst sinds 2003. De reden is dat de eurozone- en wereldeconomie ingrijpende structurele veranderingen hebben doorgemaakt. Diverse vragen zullen aan de orde komen. Moeten onderdelen van de beleids­strategie aangepast worden? Hoe moet ‘prijsstabiliteit’ cijfermatig worden gedefinieerd? Hoe kan die prijsstabiliteit worden bereikt?

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • ECB ziet inflatie voorzichtig oplopen ….
  • .... maar volgens het Economisch Bureau van ABN AMRO komt er verdere verruiming
  • Lange rente wat verder omlaag
  • Dollar tijdelijk wat sterker door internationale onrust


Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':