dinsdag 3 november 2020

Visie op rente en euro – ECB hint op verdere verruiming in december

Op 2 november publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Ramingen aangepast

  • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht een verdere vergroting van het PEPP en waarschijnlijk ook van het reguliere APP opkoopprogramma
  • Lange rente is gedaald en kan nog iets verder omlaag; ramingen zijn neerwaarts aangepast
  • Euro is gedaald versus de dollar; zal volgend jaar stijgen

ECB signaleert dat beleid in december wordt verruimd

Tijdens de beleidsvergadering van oktober heeft de ECB alle instrumenten van haar beleid ongewijzigd gelaten. De centrale bank gaf echter een zeer sterk signaal af dat in december het beleid verder verruimd zal worden.

De verklaring bij het beleidsbesluit meldde “in het huidige klimaat van duidelijk neerwaarts gerichte risico’s zal de Raad van Bestuur zorgvuldig de binnenkomende informatie analyseren … aan de hand van de nieuwe macro-economische projecties van december zal een grondige herbeoordeling gemaakt kunnen worden van de economische vooruitzichten en de balans van de risico’s. Op basis van deze beoordeling zal de Raad van Bestuur zijn instrumenten zo nodig herkalibreren.”

 

In het verleden duidden dergelijke woorden altijd op een beleidswijziging in de aankomende vergadering. Tijdens de persverklaring benadrukte ECB president Lagarde verder dat de ECB hierbij aan álle mogelijke beleidsinstrumenten denkt.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Een verdere PEPP-verhoging wordt nog steeds verwacht
  • Lange rente kan nog wat verder omlaag
  • Euro-dollarkoers wat gedaald
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':