environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: ABN360-live

dinsdag 1 februari 2022

Visie op rente en euro - ECB vaart andere koers dan Fed, maar lange rente stijgt

De lange rente is in januari opgelopen. Wij verwachten een verdere stijging van de lange rente en hebben onze ramingen opwaarts aangepast . De euro is in januari gedaald ten opzichte van de dollar; de dollar zal in 2022 nog sterker worden.

Amerikaanse centrale bank zal rente al snel verhogen

De Amerikaanse centrale bank (de Fed) heeft na afloop van haar monetairbeleidsvergadering van 26 januari aangegeven dat ze van plan is om de rente in maart voor het eerst te verhogen. Ook gaf de Fed aan dat de aankopen van obligaties al begin maart beëindigd zullen worden. Hoewel financiële markten al geruime tijd verwachtten dat het monetaire beleid in de VS dit jaar minder accomoderend zou worden, komen het einde van het opkoopprogramma en de eerste renteverhoging nu wat eerder dan begin januari nog werd gedacht.

De ECB heeft in januari geen monetairbeleidsvergadering gehouden en komt pas op 3 februari bijeen. Wij verwachten geen beleidswijzigingen. Immers, in december heeft de centrale bank nog een aantal veranderingen aangekondigd. Zo zullen de PEPP* aankopen in het eerste kwartaal geleidelijk worden verminderd en eind maart stoppen. Om dit soepel te laten verlopen, zal de ECB de activa-aankopen krachtens het APP** in het tweede en het derde kwartaal van dit jaar tijdelijk verhogen. Daarna zullen ze waarschijnlijk nog geruime tijd op het huidige niveau van EUR 20 mld. per maand doorgaan.

ECB zal andere koers varen dan de Fed

Een eerste renteverhoging door de ECB laat vermoedelijk nog lang op zich wachten. ECB-president Christine Lagarde zal na afloop van de vergadering van 3 februari waarschijnlijk duidelijk maken dat de economische omstandigheden en de inflatie-verwachtingen in de eurozone sterk afwijken van die in de VS. Zo verwacht de ECB dat de inflatie gedurende een deel van 2022 nog zeer ruim boven het streefniveau van 2% blijft liggen, maar daarna weer snel daalt en op de middellange termijn onder het streefniveau van de centrale bank zal komen te liggen. Dit is in lijn met onze eigen verwachtingen voor de inflatie in de eurozone. Dit betekent dat het aannemelijk is dat de ECB, in tegenstelling tot de Fed, de rente voorlopig ongemoeid zal laten.

Verder in deze visie op rente en euro:

  • Lange rente zal in 2022 stijgen
  • De euro-dollarkoers zal in 2022 dalen
Lees de complete Woningmarktmonitor

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':