Nieuwsoverzicht

maandag 10 februari 2020

Visie op rente en euro - ECB gaat haar beleidsstrategie evalueren

De bestuursvergadering van de ECB in januari bracht weinig nieuws over het huidige monetair beleid. De aandacht ging vooral uit naar het feit dat de ECB haar strategie voor het monetair beleid gaat evalueren – voor het eerst sinds 2003. De reden is dat de eurozone- en wereldeconomie ingrijpende structurele veranderingen hebben doorgemaakt. 

Lees meer
donderdag 16 januari 2020

Woningmarktmonitor - Krapte woningmarkt duurt voort, prijsstijging zwakt af

Begin 2019 verlaagden wij onze prijsraming van 7% naar 6%. Deze aanpassing had te maken met het gedaalde vertrouwen in de woningmarkt en met de door internationale spanningen verzwakte economische vooruitzichten. Achteraf hadden wij onze raming beter ongewijzigd kunnen laten, want in de eerste elf maanden van 2019 stegen de prijzen met gemiddeld 6,9%. 

Lees meer
dinsdag 14 januari 2020

Visie op rente en euro - Rentes blijven laag in 2020 en 2021

Midden december was de eerste bestuursvergadering van de ECB die werd geleid door haar nieuwe president, Christine Lagarde. Zoals verwacht, liet de ECB de rente ongemoeid en paste zij de zogeheten forward guidance (aanwijzingen omtrent toekomstig rentebeleid) niet aan. De Bank verwacht nog steeds dat de rente op het huidige niveau of lager zal blijven totdat de inflatieverwachtingen krachtig bewegen naar een niveau dat voldoende dicht bij 2% ligt.

Lees meer
woensdag 11 december 2019

Visie op Nederland 2020 - Groei economie onder druk

Op 10 december 2019 publiceerde het Economisch Bureau van ABN AMRO hun Visie op Nederland 2020.

Lees meer
dinsdag 3 december 2019

Visie op rente en euro - ECB heeft tijd nodig

Anderhalve week geleden publiceerde de ECB het verslag van haar laatste rentevergadering. Daaruit bleek dat de bestuursleden van de bank wat meer tijd nodig hadden om het effect van de verruimende maatregelen van september te kunnen beoordelen – en ook van de eventuele neveneffecten.

Lees meer
zaterdag 2 november 2019

Visie op rente en euro - ECB kijkt en wacht

De ECB heeft vorige week geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Dat werd ook niet verwacht, na de stappen die de Bank begin september had gezet. De persconferentie stond vooral in het teken van de wisseling van de wacht aan de top van de ECB: Mario Draghi vertrekt en wordt 1 november opgevolgd door Christine Lagarde.

Lees meer
maandag 7 oktober 2019

Woningmarktmonitor - Lage rente aanjager woningmarkt

De meest recente woningmarktcijfers vallen iets gunstiger uit dan wij hadden verwacht. Het aantal transacties op jaarbasis is sinds begin 2019 min of meer gestabiliseerd. Ook de prijsontwikkeling blijkt iets gunstiger dan voorzien. Deze beter dan verwachte cijfers vormen voor ons aanleiding om de transactieramingen voor dit jaar licht naar boven bij te stellen, van een 5%-daling naar een stabilisatie.

Lees meer
donderdag 3 oktober 2019

Visie op rente en euro - ECB verruimt

Zoals verwacht heeft de ECB vorige maand haar beleid verruimd. De Bank heeft de depositorente verlaagd met 10 basispunten, naar -0,50%. Ook gaat zij in november het opkoopprogramma van obligaties hervatten. Om deels de nadelige effecten van de negatieve rente op het bankwezen te verlichten, heeft de ECB de voorwaarden voor de TLTRO’s2 versoepeld.

Lees meer
dinsdag 10 september 2019

Vooruitblik Prinsjesdag 2019: effect op huizenbezitters

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Dan maakt de regering haar (fiscale) voorstellen voor 2020 en eventueel latere jaren bekend. Wat verandert er op fiscaal gebied voor belastingbetalers met een eigen huis? Lees de Financial Focus voorbeschouwing van ABN AMRO MeesPierson. 

Lees meer
maandag 15 juli 2019

Woningmarktmonitor - Raming: kleinere prijsstijging in 2020

De woningmarkt is nog krap, maar komt weer voorzichtig in rustiger vaarwater. Wij gaan ervan uit dat het aantal verkopen en de prijsstijging geleidelijk zullen terugkeren naar een normaal niveau. De economie vormt echter een risico. Gelukkig staan de centrale banken klaar om de beleidsrente te verlagen en zo nodig obligaties aan te kopen. Hierdoor zal de hypotheekrente langer laag blijven en mogelijk licht dalen.

Lees meer
woensdag 12 juni 2019

Blog - Domweg gelukkig in een appartement

In haar vorige column schreef Madeline Buijs, Economisch Bureau ABN AMRO, over het rijtjeshuis als mogelijke oorzaak van het huidige woningtekort, omdat ze relatief veel ruimte in beslag nemen. Het blijkt een onderwerp wat veel reacties oproept. Zo ook van Jos Feijtel die met de pakkende titel ‘ABN AMRO neemt ons de (huizen)maat’ aangaf het niet eens te zijn met haar conclusie. Want het merendeel van de Nederlanders woont het liefst in een grondgebonden woning. Waarom moeten er dan appartementen gebouwd worden, terwijl Nederlanders liever in een rijtjeshuis wonen?

Lees meer
donderdag 9 mei 2019

Column - Rijtjeshuis als oorzaak van het woningtekort

Vandaag publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau onderstaande column van Madeline Buijs over het woningtekort. Nederland heeft volgens de Primos-prognose van ABF Research in 2030 een tekort van ruim 157.000 …

Lees meer
woensdag 1 mei 2019

Visie op rente en euro - Gaat de ECB meer doen

Op 1 mei 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op Rente en Euro'. Visie en ramingen ongewijzigd Eerste renteverhoging ECB pas eind 2020 Driemaands Euribor nog lang rond huidig niveau Lange …

Lees meer
maandag 29 april 2019

Sector update Bouw - Bouwsector in rustiger vaarwater

Op 29 april 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Sector update Bouw. Hieronder vind je de inleiding tot het artikel. Zowel de Nederlandse economie als de woningmarkt komen in rustiger …

Lees meer
donderdag 18 april 2019

Headlines - Maximeren prijzen van koophuizen staat bouw nieuwe woningen in de weg

Op 12 april 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau onderstaande insight op een headline uit de Telegraaf:
De woningmarkt wordt steeds krapper, zeker voor betaalbare woningen. Zo werd de afgelopen week …

Lees meer