environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

Berichten over de woningmarkt en rente

Nieuwsoverzicht

Hieronder vind je actuele berichten rondom de huizenmarkt en hypotheken. Veel van onderstaande berichten zijn afkomstig van insights.nl, het ABN AMRO Economisch Bureau. Ben je op zoek naar (historisch) economisch nieuws? Neem dan een kijkje in het archief van het ABN AMRO Economisch Bureau. Informatie over onze dienstverlening ten tijde van Corona vind je op de pagina Hypotheekzaken in tijden van Corona.

woensdag 23 februari 2022

Is overstromingsrisico nu al van invloed op de huizenprijzen?

Inzichten uit een onderzoek in Nederland. Door de opwarming van de aarde neemt de kans op overstromingen toe. Indien dit risico niet in de huizenprijzen is meegenomen, ontstaat de vrees voor een plotselinge schok op de huizenmarkt, die de financiële stabiliteit kan beïnvloeden. Onze onderzoeksresultaten geven geen uitsluitsel, maar wijzen erop dat de huidige overstromingsrisico's niet (volledig) zijn ingeprijsd in de woningwaarde. De belangrijkste methodologische uitdaging bij het meten van de impact van overstromingsrisico op huizenprijzen is het vinden van vergelijkbare huizen zonder al te veel waarnemingen te verliezen.Lees meer
dinsdag 1 februari 2022

Visie op rente en euro - ECB vaart andere koers dan Fed, maar lange rente stijgt

De lange rente is in januari opgelopen. Wij verwachten een verdere stijging van de lange rente en hebben onze ramingen opwaarts aangepast. De euro is in januari gedaald ten opzichte van de dollar; de dollar zal in 2022 nog sterker worden.Lees meer
donderdag 6 januari 2022

Woningmarktmonitor - Kabinet keert woningbelegger de rug toe

Op 6 januari 2022 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Woningmarktmonitor

 • Een geschikte, betaalbare woning vinden wordt steeds lastiger
 • Groene interesse is niet hetzelfde als een verhuiswens naar het platteland
 • Hogere koopsommen, zowel bij bestaande als bij nieuwbouwwoningen


Lees meer
woensdag 5 januari 2022

Visie op rente en euro - ECB gaat tempo activa-aankopen verminderen

De ECB gaat het tempo van de activa-aankopen stapsgewijs verminderen. De lange rente is in december opgelopen; wij verwachten in 2022 een verdere stijging. De dollar zal in 2022 sterker worden. Onze ramingen zijn ongewijzigd.Lees meer
dinsdag 14 december 2021

Update a.s.r. beleggingsverzekering

Sommige klanten hebben een hypotheek afgesloten bij ABN AMRO waar een a.s.r. beleggingsverzekering aan gekoppeld is. Die gebruiken ze om hun hypotheek aan het einde van de looptijd (deels) af te kunnen lossen.Lees meer
woensdag 8 december 2021

Visie op rente en euro - Beleid Amerikaanse centrale bank zal sporen nalaten in de eurozone

Wij hebben onze visie op het beleid van de Amerikaanse centrale bank herzien. Dit heeft ook gevolgen voor onze ramingen voor de lange rente in de eurozone en de euro-dollarkoers. De opkomst van de omikronvariant van het virus betekent dat de ramingen met meer risico omgeven zijn dan normaal.Lees meer
woensdag 1 december 2021

Update Faillissement Conservatrix

Op 8 december 2020 is het faillissement van Conservatrix Levensverzekeringen uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam, op verzoek van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Sommige klanten hebben een polis van Conservatrix verpand aan een hypotheek bij ABN AMRO.Lees meer
dinsdag 2 november 2021

Visie op rente en euro - Lange rente volgend jaar weer omlaag

De lange rente is in oktober wat verder opgelopen. Wij hebben onze ramingen niet gewijzigd. Volgend jaar verwachten wij een hernieuwde daling van de lange rente. De dollar zal in 2022 sterker worden. Onze ramingen voor EUR/USD zijn licht neerwaarts bijgesteld.Lees meer
donderdag 21 oktober 2021

Woningmarktmonitor - Woningmarkt op kookpunt

Op 21 oktober 2021 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Woningmarktmonitor

 • Gebrek aan woningen te koop hindert het aantal transacties, maar minder dan eerder voorzien
 • Einde aan daling hypotheekrente zal oververhitte markt laten afkoelen
 • Druk op volgende regering om structurele hervormingen door te voeren groeit


Lees meer
donderdag 14 oktober 2021

De week van hogere hypotheekrente, hogere lonen en hogere inflatie

Kans op hogere hypotheekrente. Cao-loongroei verbetert. IMF signaleert afzwakkend herstel en tijdelijke hogere inflatie.

Wij houden rekening met een laag blijvende rente voor hypotheken met een korte rentevastperiode en een lichte stijging van de hypotheken met een lange rentevastperiode. Reden van de stijging is de recente toename van de inflatie en de reactie daarop van beleggers op financiële markten. Die verlangen een hogere rentevergoeding en houden rekening met een krapper monetair beleid. De rente op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van tien jaar is gestegen van -0,4% in augustus tot 0% nu.Lees meer
vrijdag 1 oktober 2021

Visie op rente en euro - Lange rente gestegen ondanks verruimingsgezinde ECB

De lange rente is in september gestegen; wij hebben onze raming voor het einde van dit jaar opwaarts bijgesteld. Volgend jaar verwachten wij een hernieuwde daling van de lange rente. De dollar zal in 2022 sterker worden.Lees meer
dinsdag 7 september 2021

Visie op rente en euro – Centrale banken houden marktreactie in toom

 • Centrale banken hebben de marktreactie op de naderende vermindering van opkoopprogramma's in toom gehouden
 • De lange rente is in augustus niet sterk veranderd; onze ramingen zijn ook ongewijzigd
 • De dollar zal in 2022 sterker worden


Lees meer
maandag 2 augustus 2021

Visie op rente en euro – Rente langer laag door nieuwe beleidsstrategie ECB

 • De lange rente is in juli fors gedaald; wij verwachten een lichte verdere daling gedurende de rest van het jaar
 • De ECB heeft de nieuwe strategie voor het monetair beleid onthuld; hierdoor blijft de rente waarschijnlijk langer laag dan eerder verwacht
 • De dollar zal in 2022 sterker worden


Lees meer
donderdag 29 juli 2021

Huurwoningen onder druk als aantrekkelijk vastgoed

De afgelopen jaren hebben vastgoedbeleggers meer geïnvesteerd in huurwoningen. De hogere overdrachtsbelasting maakt investeringen in bestaande koopwoningen minder aantrekkelijk, maar investeren in nieuwe huurwoningen wordt voor beleggers ook moeilijker. De hoge bouwkosten en het tekort aan investeringen vanuit de overheid dragen hieraan bij.Lees meer
dinsdag 13 juli 2021

Woningmarktmonitor - lage rente stuwt huizenprijzen verder omhoog

Op 7 juli 2021 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Woningmarktmonitor

 • Wij hebben onze prijsramingen voor de woningmarkt opnieuw flink verhoogd
 • Kopers nemen meer risico om hun kans op woningaanschaf te vergroten
 • De lage rente vormt de belangrijkste aanjager van de koopdrift
 • Onze ramingen voor het aantal transacties laten wij onveranderd


Lees meer
dinsdag 1 juni 2021

Visie op rente en euro – ECB wil lange rente ruim onder nul houden

Visie ongewijzigd, ramingen voor lange rente aangepast

 • De lange rente kwam medio mei onder opwaartse druk
 • ECB beleidsmakers hebben benadrukt dat een stijging van de rente momenteel ongewenst is; wij verwachten dat de rente de komende tijd zal dalen
 • De euro-dollarkoers is gestegen; wij blijven een daling van de euro verwachten


Lees meer
dinsdag 13 april 2021

Woningmarktmonitor - lage rente stuwt huizenprijzen verder omhoog

Op 13 april 2021 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Woningmarktmonitor

 • Woningaankopen naar begin 2021 verschoven in verband met lager tarief overdrachtsbelasting
 • Belastingaanpassing stuwt waarderingen verder op; huizenprijsstijging naar recordhoogte
 • Starters hebben door de aanhoudende prijsstijging weinig profijt van de belastingwijziging
 • DNB maant de volgende regering fiscale begunstiging eigen woning te verminderen
 • Meer nieuwbouw vormt tweede sleutel tot kalmering van verhitte woningmarkt


Lees meer
donderdag 1 april 2021

Visie op rente en euro – ECB weet stijging lange rente af te remmen

Visie ongewijzigd, ramingen lange rente iets aangepast

 • De lange rente is de afgelopen weken per saldo niet sterk veranderd
 • De ramingen voor de korte termijn zijn iets opwaarts aangepast
 • De ramingen voor de euro-dollarkoers zijn ongewijzigd


Lees meer
vrijdag 26 maart 2021

Visie op rente en euro – ECB wil stijging lange rente beteugelen

Visie ongewijzigd, ramingen lange rente aangepast

 • De lange rente is de afgelopen weken fors gestegen
 • ECB probeert stijging van de lange rente te beteugelen
 • De ramingen zijn aangepast en verwachten dat dat lange rente wat zal dalen
 • De ramingen voor de euro-dollarkoers zijn ongewijzigd


Lees meer
dinsdag 2 februari 2021

Visie op rente en euro – ECB houdt alle opties voor verruiming open

Ramingen euro-dollar aangepast

 • De ECB heeft haar beleid in januari ongewijzigd gelaten, maar houdt alle opties voor beleidsverruiming open – inclusief een renteverlaging
 • Lange rente blijft nog een tijdje rond het huidige niveau liggen en zal in de tweede helft van 2021 wat oplopen
 • Het Economisch Bureau van ABN AMRO heeft ramingen voor de euro-dollarkoers aangepast. Zij verwachten nu een daling van de EUR/USD


Lees meer
dinsdag 12 januari 2021

Woningmarktmonitor - Zwakke economie krijgt nog even geen vat op woningmarkt

Op 12 januari 2021 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Woningmarktmonitor

 • De huizenprijzen en woningaankopen hebben tot dusver weinig te lijden van de zwakke economie
 • De lage hypotheekrente vormt de belangrijkste aanjager van de woningmarkt
 • Maar het rente-effect dooft uit en de verslechtering van de arbeidsmarkt zal haar tol eisen
 • De woningmarkt zwakt minder hard af dan eerder voorzien: ramingen verhoogd


Lees meer
maandag 4 januari 2021

Visie op rente en euro – ECB verhoogt aankopen schuldpapier

 • De ECB heeft in december extra verruimende maatregelen aangekondigd
 • Lange rente blijft nog een tijdje rond het huidige niveau liggen en zal in de tweede helft van 2021 wat oplopen
 • Dollar zal in 2021 verzwakken


Lees meer
vrijdag 4 december 2020

Visie op rente en euro – ECB zal in december nieuw steunpakket bezorgen

 • De ECB heeft de afgelopen weken duidelijk gehint op een extra pakket verruimende beleidsmaatregelen in december
 • Positief nieuws over een vaccin tegen het coronavirus heeft de rente slechts tijdelijk opgestuwd; onze ramingen zijn licht neerwaarts aangepast
 • Euro is gestegen versus de dollar; zal in 2021 verder stijgen


Lees meer
dinsdag 3 november 2020

Visie op rente en euro – ECB hint op verdere verruiming in december

 • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht een verdere vergroting van het PEPP en waarschijnlijk ook van het reguliere APP opkoopprogramma
 • Lange rente is gedaald en kan nog iets verder omlaag; ramingen zijn neerwaarts aangepast
 • Euro is gedaald versus de dollar; zal volgend jaar stijgen


Lees meer
donderdag 8 oktober 2020

Woningmarktmonitor - Ramingen omhoog, vooruitzichten minder positief

Op 8 oktober 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Woningmarktmonitor

 • Aanhoudende daling hypotheekrente stuwt woningprijzen en -transacties verder omhoog
 • Soepelere kredietvoorwaarden en lagere transactiebelasting geven woningmarkt in 2021 extra steun
 • Prijs- en aankoopramingen licht naar boven bijgesteld
 • Economische terugslag laat zich op termijn evenwel gelden


Lees meer
donderdag 1 oktober 2020

Visie op rente en euro – ECB wacht af maar blijft verruimingsgezind

 • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht een verdere vergroting van het PEPP
 • Lange rente kan nog iets verder omlaag; wellicht aanpassing van de ramingen voor niveau eind 2020
 • Euro gedaald versus de dollar; zal volgend jaar stijgen


Lees meer
woensdag 16 september 2020

Prinsjesdag 2020

Het kabinet is op Prinsjesdag gekomen met een reeks maatregelen om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren. Het gebrek aan nieuwbouw is immers een van de belangrijkste problemen op het gebied van de volkshuisvesting.Lees meer
dinsdag 1 september 2020

Visie op rente en euro – ECB blijft verruimingsgezind

 • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht een verdere vergroting van het PEPP
 • Lange rente kan nog wat verder omlaag
 • Raming euro-dollarkoers opwaarts aangepast


Lees meer
woensdag 26 augustus 2020

Verduurzaming van de eigen woning mag best iets kosten

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in een nieuw rapport dat veel investeringen om het eigen huis duurzamer te maken maar moeilijk terug te verdienen zijn, zo bericht de NOS. De investeringskosten zijn kortom vaak hoger dan de besparing op de energierekening. Hierdoor dreigt Nederland de doelstellingen, zoals opgesteld in het Klimaatakkoord, niet te halen.

Lees meer
donderdag 6 augustus 2020

Visie op rente en euro – Pas op de plaats door de ECB

 • ECB maakte pas op de plaats
 • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht verdere vergroting van het PEPP
 • Lange rente nog wat verder omlaag
 • Dollar is eerder verzwakt dan verwacht


Lees meer
donderdag 16 juli 2020

Eerste tekenen herstel nieuwbouwwoningen

De markt voor nieuwe koopwoningen blijft doorgroeien. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) steeg het aantal verkochte nieuwe koopwoningen in het tweede kwartaal van 2020 met 8 procent. De prijzen van deze woningen stegen met 9 procent. De toename van nieuwe woningen op de huurmarkt laat nog te wensen over.

Lees meer
vrijdag 10 juli 2020

Dossier COVID19 - Nederland na Corona in vier scenario’s

De coronapandemie heeft enorme economische en maatschappelijke gevolgen. De snelheid en omvang waarmee de pandemie om zich heen heeft gegrepen, roept de vraag op hoe in de toekomst met dergelijke risico’s moet worden omgegaan en vooral wie deze moet dragen. Is het de overheid die altijd het beste antwoord op rampspoed heeft, of is de markt veel beter in staat om ontij te pareren? En is de burger het meest weerbaar binnen zijn eigen cocon, of wanneer hij veiligheid zoekt in gemeenschap met anderen?

Lees meer
donderdag 9 juli 2020

Woningmarktmonitor - Tanker die langzaam van koers verandert

Op 9 juli 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Woningmarktmonitor

 • Recente woningmarktcijfers zijn gunstig, maar invloed van corona nog niet zichtbaar
 • Prijzen dit jaar +6%, volgend jaar -2%; aantal transacties dit jaar -5%, volgend jaar -10%
 • Verslechtering woningmarktsentiment eerste signaal van zwakkere vooruitzichten
 • Nieuwe hervormingsvoorstellen: merendeel leidt tot zwakkere waardestijging op lange termijn


Lees meer
dinsdag 7 juli 2020

Dossier COVID19 - De Nederlandse economie na de lockdown

Op 11 mei werd een deel van de ‘lockdown’-maatregelen versoepeld. Hoewel sommige bestedingscategorieën hiervan profiteerden, concludeerden we al dat de heropleving niet spectaculair was. De maatregelen werden verder versoepeld op 1 juni. Al met al keerde
de Nederlandse economie grotendeels terug naar het ‘normaal’ van voor de coronacrisis. Maar zien we dit ook terug in de economische data?

Lees meer
donderdag 2 juli 2020

Visie op rente en euro – Meer PEPP van de ECB

 • ECB verhoogde aankopen schuldpapier (PEPP)
 • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht verdere vergroting van het PEPP
 • Lange rente wat verder omlaag, maar dal later bereikt
 • Dollar eerst iets sterker, daarna zwakker


Lees meer
woensdag 3 juni 2020

Visie op rente en euro – Meer verruiming door de ECB

 • We hebben ons basisscenario voor de ECB aangepast
 • Economische vooruitzichten blijven negatief
 • Lichte stijging lange rente
 • Yuan onder druk door handelsspanningen


Lees meer
donderdag 28 mei 2020

Headline - Dieptepunt consumentenbestedingen lijkt voorbij

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf op 15 mei aan dat de economie in het eerste kwartaal van dit jaar 1,7 procent is gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Deze krimp is voornamelijk toe te schrijven aan de daling in consumentenbestedingen in de laatste twee weken van maart. Hoewel de economie ook in het tweede kwartaal naar verwachting krimpt, lijkt het dieptepunt van de bestedingen inmiddels gepasseerd. Voor het derde kwartaal is daarom enig optimisme op zijn plaats.

Lees meer
maandag 11 mei 2020

Blog – Een pluim voor de overheid

Het is in tijden van corona soms moeilijk om als econoom positief te blijven. De voorlopende economische indicatoren laten op dit moment zulke grote uitschieters zien dat eerdere crises erbij verbleken. Toch deed goed nieuws mijn gemoedstoestand vorige week verbeteren.

Lees meer
donderdag 7 mei 2020

Visie op rente en euro – Verdere verruiming door de ECB

De ECB kondigde gisteren een verdere verruiming aan. Bij de vorige reguliere vergadering (midden maart) had de ECB het beleid verruimd door haar aankoopprogramma te vergroten en de voorwaarden voor de gerichte langetermijn-herfinancierings-transacties (TLTRO’s) flink te versoepelen. Een week later al kwam de ECB – onverwachts – met extra noodmaatregelen:

Lees meer
dinsdag 7 april 2020

Woningmarktmonitor - Corona zet streep door hausse

Na jaren van prijsstijgingen en hoge transactieaantallen krijgt de woningmarkt momenteel een knauw. De maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, leiden tot een terugval van de economie. De werkloosheid neemt toe en de besteedbare inkomens staan onder druk. In combinatie met een verwachte stijging van de hypotheekrente zorgt dit voor een verslechtering van de betaalbaarheid van koopwoningen. 

Lees meer
woensdag 1 april 2020

Visie op rente en euro - Ongekende verruiming door ECB en Fed

In twee stappen hebben de ECB en de Fed hun beleid ongekend sterk verruimd. De Fed heeft de beleidsrente afgelopen maand met liefst 150 basispunten verlaagd en de kwantitatieve verruiming enorm opgevoerd. Ook de ECB heeft de kwantitatieve verruiming (het aankoop-programma van obligaties) enorm verhoogd. De beleidsrente, die al veel lager was dan in de VS, heeft zij echter niet verder verlaagd.

Lees meer
vrijdag 27 maart 2020

Dossier Corona Crisis - Invloed coronacrisis op Nederlandse economie

Kortstondige maar diepe recessie door coronapandemie
 • In het basisscenario zal het Nederlandse bbp in 2020 met 3,5% krimpen
 • Consumptieve bestedingen zakken in, vooral horeca wordt hard geraakt…


Lees meer
woensdag 25 maart 2020

Dossier Corona Crisis - Herstel economie na Corona crisis pas in 2021

Het nieuws wordt al weken gedomineerd door de uitbraak van het coronavirus. De zorgen zijn recentelijk toegenomen door de sterke verspreiding ervan. 

Het Economisch Bureau van ABN AMRO doet voortdurend research over de invloed van het Coronavirus Covid-19 op de economie. 

Lees meer
vrijdag 6 maart 2020

Aanbod schikking voor Euribor-hypotheekklanten

ABN AMRO heeft onlangs een schikking getroffen met Stichting Euribar voor (oud-)klanten met een Euribor-hypotheek. Komt iemand in aanmerking voor een aanbod, dan ontvangt hij eerst een brief met meer informatie en uitleg over deze schikking.


Lees meer
donderdag 5 maart 2020

Visie op rente en euro - Binnenkort verdere verruiming door ECB

Het nieuws wordt al weken gedomineerd door de uitbraak van het coronavirus. De zorgen zijn recentelijk toegenomen door de sterke verspreiding ervan. Het Economisch Bureau van ABN AMRO denkt dat het virus de mondiale economie meer raakt dan zij zo’n twee weken geleden nog aannamen.

Lees meer
maandag 10 februari 2020

Visie op rente en euro - ECB gaat haar beleidsstrategie evalueren

De bestuursvergadering van de ECB in januari bracht weinig nieuws over het huidige monetair beleid. De aandacht ging vooral uit naar het feit dat de ECB haar strategie voor het monetair beleid gaat evalueren – voor het eerst sinds 2003. De reden is dat de eurozone- en wereldeconomie ingrijpende structurele veranderingen hebben doorgemaakt. 

Lees meer
donderdag 16 januari 2020

Woningmarktmonitor - Krapte woningmarkt duurt voort, prijsstijging zwakt af

Begin 2019 verlaagden wij onze prijsraming van 7% naar 6%. Deze aanpassing had te maken met het gedaalde vertrouwen in de woningmarkt en met de door internationale spanningen verzwakte economische vooruitzichten. Achteraf hadden wij onze raming beter ongewijzigd kunnen laten, want in de eerste elf maanden van 2019 stegen de prijzen met gemiddeld 6,9%. 

Lees meer
dinsdag 14 januari 2020

Visie op rente en euro - Rentes blijven laag in 2020 en 2021

Midden december was de eerste bestuursvergadering van de ECB die werd geleid door haar nieuwe president, Christine Lagarde. Zoals verwacht, liet de ECB de rente ongemoeid en paste zij de zogeheten forward guidance (aanwijzingen omtrent toekomstig rentebeleid) niet aan. De Bank verwacht nog steeds dat de rente op het huidige niveau of lager zal blijven totdat de inflatieverwachtingen krachtig bewegen naar een niveau dat voldoende dicht bij 2% ligt.

Lees meer
woensdag 11 december 2019

Visie op Nederland 2020 - Groei economie onder druk

Op 10 december 2019 publiceerde het Economisch Bureau van ABN AMRO hun Visie op Nederland 2020.

Lees meer
dinsdag 3 december 2019

Visie op rente en euro - ECB heeft tijd nodig

Anderhalve week geleden publiceerde de ECB het verslag van haar laatste rentevergadering. Daaruit bleek dat de bestuursleden van de bank wat meer tijd nodig hadden om het effect van de verruimende maatregelen van september te kunnen beoordelen – en ook van de eventuele neveneffecten.

Lees meer
zaterdag 2 november 2019

Visie op rente en euro - ECB kijkt en wacht

De ECB heeft vorige week geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Dat werd ook niet verwacht, na de stappen die de Bank begin september had gezet. De persconferentie stond vooral in het teken van de wisseling van de wacht aan de top van de ECB: Mario Draghi vertrekt en wordt 1 november opgevolgd door Christine Lagarde.

Lees meer
maandag 7 oktober 2019

Woningmarktmonitor - Lage rente aanjager woningmarkt

De meest recente woningmarktcijfers vallen iets gunstiger uit dan wij hadden verwacht. Het aantal transacties op jaarbasis is sinds begin 2019 min of meer gestabiliseerd. Ook de prijsontwikkeling blijkt iets gunstiger dan voorzien. Deze beter dan verwachte cijfers vormen voor ons aanleiding om de transactieramingen voor dit jaar licht naar boven bij te stellen, van een 5%-daling naar een stabilisatie.

Lees meer
donderdag 3 oktober 2019

Visie op rente en euro - ECB verruimt

Zoals verwacht heeft de ECB vorige maand haar beleid verruimd. De Bank heeft de depositorente verlaagd met 10 basispunten, naar -0,50%. Ook gaat zij in november het opkoopprogramma van obligaties hervatten. Om deels de nadelige effecten van de negatieve rente op het bankwezen te verlichten, heeft de ECB de voorwaarden voor de TLTRO’s2 versoepeld.

Lees meer
dinsdag 10 september 2019

Vooruitblik Prinsjesdag 2019: effect op huizenbezitters

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Dan maakt de regering haar (fiscale) voorstellen voor 2020 en eventueel latere jaren bekend. Wat verandert er op fiscaal gebied voor belastingbetalers met een eigen huis? Lees de Financial Focus voorbeschouwing van ABN AMRO MeesPierson. 

Lees meer
maandag 15 juli 2019

Woningmarktmonitor - Raming: kleinere prijsstijging in 2020

De woningmarkt is nog krap, maar komt weer voorzichtig in rustiger vaarwater. Wij gaan ervan uit dat het aantal verkopen en de prijsstijging geleidelijk zullen terugkeren naar een normaal niveau. De economie vormt echter een risico. Gelukkig staan de centrale banken klaar om de beleidsrente te verlagen en zo nodig obligaties aan te kopen. Hierdoor zal de hypotheekrente langer laag blijven en mogelijk licht dalen.Lees meer
woensdag 12 juni 2019

Blog - Domweg gelukkig in een appartement

In haar vorige column schreef Madeline Buijs, Economisch Bureau ABN AMRO, over het rijtjeshuis als mogelijke oorzaak van het huidige woningtekort, omdat ze relatief veel ruimte in beslag nemen. Het blijkt een onderwerp wat veel reacties oproept. Zo ook van Jos Feijtel die met de pakkende titel ‘ABN AMRO neemt ons de (huizen)maat’ aangaf het niet eens te zijn met haar conclusie. Want het merendeel van de Nederlanders woont het liefst in een grondgebonden woning. Waarom moeten er dan appartementen gebouwd worden, terwijl Nederlanders liever in een rijtjeshuis wonen?

Lees meer
donderdag 9 mei 2019

Column - Rijtjeshuis als oorzaak van het woningtekort

Vandaag publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau onderstaande column van Madeline Buijs over het woningtekort. Nederland heeft volgens de Primos-prognose van ABF Research in 2030 een tekort van ruim 157.000 …

Lees meer
woensdag 1 mei 2019

Visie op rente en euro - Gaat de ECB meer doen

Op 1 mei 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op Rente en Euro'. Visie en ramingen ongewijzigd Eerste renteverhoging ECB pas eind 2020 Driemaands Euribor nog lang rond huidig niveau Lange …

Lees meer
maandag 29 april 2019

Sector update Bouw - Bouwsector in rustiger vaarwater

Op 29 april 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Sector update Bouw. Hieronder vind je de inleiding tot het artikel. Zowel de Nederlandse economie als de woningmarkt komen in rustiger …

Lees meer
donderdag 18 april 2019

Headlines - Maximeren prijzen van koophuizen staat bouw nieuwe woningen in de weg

Op 12 april 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau onderstaande insight op een headline uit de Telegraaf:
De woningmarkt wordt steeds krapper, zeker voor betaalbare woningen. Zo werd de afgelopen week …

Lees meer