environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 29 juli 2021

Huurwoningen onder druk als aantrekkelijk vastgoed

De afgelopen jaren hebben vastgoedbeleggers meer geïnvesteerd in huurwoningen. De hogere overdrachtsbelasting maakt investeringen in bestaande koopwoningen minder aantrekkelijk, maar investeren in nieuwe huurwoningen wordt voor beleggers ook moeilijker. De hoge bouwkosten en het tekort aan investeringen vanuit de overheid dragen hieraan bij.

Inleiding

Huurwoningen zijn als vastgoedtype steeds belangrijker geworden. Bedroegen huurwoningen in 2007 nog 9 procent van het totale beleggingsvolume, dit is in 2020 gestegen naar 41 procent. Na de financiële crisis werden beleggers op de woningmarkt met open armen ontvangen om te investeren in de Nederlandse woningmarkt, nu worden zij als oorzaak gezien van de oververhitting daarvan.

Maatregelen om beleggers te weren hebben effect

Vanuit de overheid zijn daarom verschillende maatregelen genomen om beleggers op de woningmarkt de pas af te snijden, zodat starters meer kans krijgen bij de aankoop van een bestaande woning. Zo wordt gewerkt aan een opkoopbescherming waardoor beleggers in bepaalde wijken geen woningen meer mogen kopen en is de overdrachtsbelasting verhoogd om beleggers te weren. Dit laatste zorgde ervoor dat in het eerste kwartaal van 2021 de waarde van de huurwoningen met 1,2 procent daalde in vergelijking met een kwartaal eerder. De eerste daling sinds het tweede kwartaal van 2014.

Lees het complete artikel op ABN ARMO Insights

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':