environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

vrijdag 27 maart 2020

Dossier Corona Crisis - Invloed coronacrisis op Nederlandse economie

Op 27 maart 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuw artikel over de Corona crisis

We maken een ongekend zware periode door. Waar sommigen letterlijk vechten om te overleven, maken bedrijven en hun werknemers uit vrijwel alle sectoren zich grote zorgen over vandaag en morgen. Wie had voor mogelijk kunnen houden dat een virus dat eind december 2019 op een kleine markt in Wuhan begon nu op mondiaal niveau het dagelijkse leven op een nog niet eerder vertoonde wijze dicteert

Samenvatting

De economische schade door de uitbraak van het nieuwe coronavirus voltrekt zich via verschillende stadia. In eerste instantie, toen het virus om zich heen greep in China, werden de productiecapaciteit en productieketens sterk verstoord. Zowel de vraag naar als het aanbod van producten en diensten vanuit China nam in een rap tempo af, waardoor Nederland via de handel ook geraakt werd (zie ook: Short insights: China groeiramingen 2020 omlaag vanwege covid-19). Gemiddeld exporteert Nederland zo’n 2,5% van de totale goederen naar China. Nederland importeert zo’n 9% van de totale goederen uit China.

Vervolgens verspreidde het virus zich over andere landen en werden import- en exportketens wereldwijd verstoord (zie ook: Corona schokt verzwakte wereldeconomie dieper en langer).

Verder in deze publicatie

  • Import en export in een neerwaartse spiraal
  • Grote onzekerheid rond investeringen
  • Alle sectoren worden geraakt
  • Pas in 2021 komt de groei weer terug
  • Neerwaartse risico’s groot…
  • …maar het Economisch Bureau van ABN AMRO gaat niet uit van een financiële crisis
Lees het complete artikel

Meer Corona gerelateerd economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief van Coronavirus publicaties (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':