environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

woensdag 23 februari 2022

Is overstromingsrisico nu al van invloed op de huizenprijzen?

Inzichten uit een onderzoek in Nederland

Door de opwarming van de aarde neemt de kans op overstromingen toe. Indien dit risico niet in de huizenprijzen is meegenomen, ontstaat de vrees voor een plotselinge schok op de huizenmarkt, die de financiële stabiliteit kan beïnvloeden. Onze onderzoeksresultaten geven geen uitsluitsel, maar wijzen erop dat de huidige overstromingsrisico's niet (volledig) zijn ingeprijsd in de woningwaarde. De belangrijkste methodologische uitdaging bij het meten van de impact van overstromingsrisico op huizenprijzen is het vinden van vergelijkbare huizen zonder al te veel waarnemingen te verliezen.

Door de opwarming van de aarde neemt de kans op overstromingen toe, hetzij door het breken of onderlopen van dijken naarmate de zeespiegel stijgt, hetzij door frequentere en hardere regenval die rechtstreeks of via overstromende rivieren schade veroorzaakt. Vooral de vastgoedsector is kwetsbaar voor dit soort fysieke klimaatrisico's. Huiseigenaren, die zich via een hypotheek financieel verbinden aan de lange termijn waarde van hun huis, zouden in theorie volledig op de hoogte moeten zijn van het waarde verminderend potentieel van de huidige en toekomstige overstromingskansen. De vraag is: zijn zij dat ook?

Als dat zo is, zouden we verwachten dat de transactieprijzen van huizen die zijn gelegen in gebieden die nu al meer kans hebben op overstroming, lager zijn dan huizen op grond die minder kans heeft op overstroming, terwijl alle andere zaken gelijk blijven. Als dat niet het geval is, betekent dit dat er niet (volledig) rekening wordt gehouden met huidige en toekomstige potentiële schade. Dit is van groot belang voor banken, aangezien zij doorgaans een aanzienlijke blootstelling hebben aan hypotheken. Maar het is ook relevant voor beleggers in effecten die verband houden met banken, voor de hypothekenmarkt of de vastgoedsector, evenals voor huiseigenaren. Weten hoe fysieke risico's van klimaatverandering, zoals overstromingskansen, van invloed kunnen zijn op de financiële stabiliteit van banken en daarmee van het financiële systeem, zal in de toekomst deel uitmaken van de regelgevingsvereisten van de ECB.

Onze onderzoeksresultaten zijn bedoeld om de lessen te delen die we hebben geleerd over hoe een vraag als deze moet worden benaderd. Wij zijn van mening dat een open uitwisseling van vallen en opstaan in onderzoek gericht op het inschatten van de economische impact van klimaatverandering bijdraagt aan de financiële weerbaarheid van onze klanten, onze bank en onze economie. In dit artikel delen we onze bevindingen en de verschillende empirische benaderingen die we hebben overwogen, we leggen de beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek over dit onderwerp uit.

Lees verder op

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':