environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 21 oktober 2021

Woningmarktmonitor - Woningmarkt op kookpunt

Op 21 oktober 2021 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Woningmarktmonitor

  • Gebrek aan woningen te koop hindert het aantal transacties, maar minder dan eerder voorzien
  • Einde aan daling hypotheekrente zal oververhitte markt laten afkoelen
  • Druk op volgende regering om structurele hervormingen door te voeren groeit

Inleiding

Wij passen onze woningmarktramingen opnieuw aan. De aanhoudende prijsstijging zorgt ervoor dat het gemiddelde van dit jaar hoger zal uitkomen dan eerder gedacht. Voor dit jaar houden wij daarom rekening met een prijsstijging van 15%. Eerder gingen wij nog uit van een prijsstijging van 12,5%. De naar boven bijgestelde prijsstijging dit jaar werkt door in de gemiddelde prijsstijging van volgend jaar, zodat ook de raming voor 2022 omhoog gaat van 5% naar 10%.

Het aantal transacties neemt af, maar ligt hoger dan gedacht. Daarom passen wij ook de ramingen voor de woningaankopen aan. Dit jaar dalen de transacties met 5%, volgend jaar met 10%. Vorige keer was dat precies andersom. Het netto resultaat is dat het aantal aankopen dit jaar iets hoger ligt dan gedacht, maar volgend jaar min of meer overeenkomt met het cijfer van de vorige keer: rond 200.000.

De transacties staan onder druk doordat er nog maar zeer weinig woningen te koop staan. Dit maakt het voor kopers erg lastig om een geschikte, betaalbare woning te vinden. Het gebrek aan aanbod draagt bij aan de forse stijging van de woningprijzen. Veel kopers bieden boven de vraagprijs, vaak met een ruime marge. Inmiddels ligt de gemiddelde koopsom met vier toen ruim anderhalve ton boven het niveau van vijf jaar geleden.

Ondanks deze toename zijn de netto woonlasten als percentage van het netto inkomen relatief laag gebleven. Dit komt vooral door de daling van de hypotheekrente. Maar aan de daling daarvan komt mogelijk een eind. Door de toegenomen inflatie is de rente op financiële markten opgelopen. Hierdoor stijgen de kosten van hypotheekverstrekkers. Tot dusver heeft dit zich nog nauwelijks vertaald in de hypotheekrentetarieven. Maar daar is deze week verandering in gekomen.

De lichte stijging van de hypotheekrente zou zomaar kunnen samenvallen met nieuwe maatregelen vanuit Den Haag. Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet wel wat geld vrijgemaakt voor de versnelling van de bouw, maar tot verstrekkende maatregelen kwam het niet. Dat zou ook niet passen bij de demissionaire status van de regering. Maar een volgende regering kan de problemen op de woningmarkt niet negeren. De kans bestaat dat er opnieuw heilige huisjes vallen, bijvoorbeeld ten aanzien van de fiscale behandeling van de eigen woning. Bij de eerdere kabinetten Rutte was het net zo.

Lees de complete Woningmarktmonitor

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':