environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 18 april 2019

Headlines - Maximeren prijzen van koophuizen staat bouw nieuwe woningen in de weg

Op 12 april 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau onderstaande insight op een headline uit de Telegraaf:

De woningmarkt wordt steeds krapper, zeker voor betaalbare woningen. Zo werd de afgelopen week bekend dat op een nieuwbouwproject in Leidsche Rijn in Utrecht 1300 inschrijvingen zijn voor 95 nieuwbouwwoningen. De sturende rol van de gemeente is hier opvallend. De gemeente heeft de prijzen van de nieuwbouwwoningen vastgelegd, er mag niet overboden worden en er wordt geloot onder de inschrijvers. De kopers moeten er de eerste twee jaar zelf gaan wonen.
Insight:De overheid probeert met allerlei maatregelen de woningmarkt vlot te trekken en de woningbouw te versnellen. Traditiegetrouw hanteren gemeentes bij nieuwbouwprojecten al richtlijnen hoeveel sociale huurwoningen er binnen een bepaald project moeten komen. Dit heeft zich de laatste jaren uitgebreid naar richtlijnen over het middenhuursegment, het kleinste segment van de woningmarkt. Op dit segment is veel druk komen te staan doordat de sociale huursector kleiner is geworden.

Gemeentes gaan nu echter verder en hebben het koopsegment in het vizier. De gemeente Utrecht bepaalt, zoals aangegeven, de prijzen voor nieuwe koopwoningen. Ook de gemeente Amsterdam wil dit gaan doen met als doel om meer koopwoningen in het middensegment te krijgen.

Het risico voor gemeentes is dat bouwers deze woningen niet meer willen bouwen. De kosten van het bouwen van een nieuwe woning bestaan uit de grondprijs en de daadwerkelijke bouwkosten. Die bouwkosten, hoofdzakelijk loon en materialen, zijn de afgelopen tijd hard toegenomen. Om het voor bouwbedrijven rendabel te houden zal de grondprijs verlaagd moeten worden. Het is echter de vraag of gemeentes daartoe bereid zijn.

Wellicht is prijsregulering in combinatie met strikte voorwaarden niet de oplossing. Het is beter om het tempo van bouwen stevig op te voeren. Dit kan worden bereikt door de procedures bij gemeentes te versoepelen en wanneer bouwers meer gebruik maken van prefab-woningen en standaardisatie van hun processen. Dit leidt tot een gezonde vraag-aanbodverhouding die vanzelf voorkomt dat de prijzen van koopwoningen de pan uit rijzen.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie:

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':