environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 16 januari 2020

Woningmarktmonitor - Krapte woningmarkt duurt voort, prijsstijging zwakt af

Op 10 januari 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe Woningmarktmonitor.

In deze editie aandacht voor:

  • Minder steun voor huizenmarkt vanuit economie
  • Aanhoudende daling hypotheekrente steunt huizenprijzen
  • Rem op woningaankopen door beperkt woningaanbod

Samenvatting

Prognoses voor de huizenprijzen naar boven bijgesteld

Begin 2019 verlaagden wij onze prijsraming van 7% naar 6%. Deze aanpassing had te maken met het gedaalde vertrouwen in de woningmarkt en met de door internationale spanningen verzwakte economische vooruitzichten. Achteraf hadden wij onze raming beter ongewijzigd kunnen laten, want in de eerste elf maanden van 2019 stegen de prijzen met gemiddeld 6,9%. De prijsstijging over geheel 2019 zal dus eerder op 7% dan op 6% uitkomen. Dit hogere resultaat hangt samen met de koerswijziging van centrale banken. In reactie op de groeivertraging en de aanhoudend lage inflatie besloten zij het monetair beleid te verruimen. Hierdoor daalde de hypotheekrente, verbeterde het vertrouwen in de woningmarkt en gingen de huizenprijzen verder omhoog.

Economische groei vertraagt, huizenprijsstijging lager

De Nederlandse economische groei zwakt dit jaar af naar minder dan 1%. De vertraging van de wereldhandel zet een rem op de bbp-groei. Daarnaast ondervindt de economie hinder van de strengere milieueisen. Investeringen in diverse sectoren komen onder druk door de strengere normen voor stikstofuitstoot en gebruik van grond die vervuild is door PFAS, een verzameling giftige stoffen. De economie zal dus minder steun bieden aan de huizenmarkt.

Minder transacties door krap woningaanbod

De prijsstijgingen worden onder meer veroorzaakt door een gebrek aan aanbod. In november stonden er volgens huizenzoeker.nl in totaal slechts 56.000 woningen te koop, 15.000 minder dan een jaar eerder. Wat een verschil met november 2012, toen er nog 234.000 woningen te koop stonden. Het aanbodgebrek is het grootst in het lage prijssegment. Voor gezinnen met een laag inkomen staan er nauwelijks woningen te koop. Zij zien zich dan ook geconfronteerd met de hoogste prijsstijgingen.

Hypotheekrente mogelijk verder omlaag

Met oog op de verzwakking van de economie verruimden diverse centrale banken in 2019 het monetair beleid. Zowel de Europese als de Amerikaanse centrale bank verlaagde de officiële rentetarieven. Wij denken dat zij in 2020 de rente verder zullen verlagen. De inflatie is namelijk al heel lang laag. Indien de inflatie nog langer onder de doelstelling van de centrale banken blijft, zullen de verwachtingen over de toekomstige inflatie verder dalen. Als dat gebeurt, dreigt de lage inflatie een permanent karakter te krijgen, iets wat centrale banken zullen willen voorkomen.
Lees de complete Woningmarktmonitor

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':