environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

dinsdag 14 januari 2020

Visie op rente en euro - Rentes blijven laag in 2020 en 2021

Op 2 januari 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Visie ongewijzigd

  • Vermoedelijk nogmaals renteverlaging ECB
  • Lange rente gaat weer omlaag
  • Euro langzaam iets sterker ten opzichte van de dollar

Samenvatting

ECB houdt rente lang laag

Midden december was de eerste bestuursvergadering van de ECB die werd geleid door haar nieuwe president, Christine Lagarde. Zoals verwacht, liet de ECB de rente ongemoeid en paste zij de zogeheten forward guidance (aanwijzingen omtrent toekomstig rentebeleid) niet aan. De Bank verwacht nog steeds dat de rente op het huidige niveau of lager zal blijven totdat de inflatieverwachtingen krachtig bewegen naar een niveau dat voldoende dicht bij 2% ligt.

Ook publiceerde de ECB de nieuwe ‘staframingen’. Die laten zien dat de inflatie weliswaar geleidelijk gaat oplopen, maar in 2022 gemiddeld nog altijd slechts 1,6% is. Dus duidelijk onder 2%. Dat wijst erop dat de beleidsrentes nog geruime tijd niet omhoog zullen gaan.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht verdere monetaire verruiming door ECB
  • Ook lange rente blijft negatief
  • Euro-dollarkoers geleidelijk iets omhoog

Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':