environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

maandag 11 mei 2020

Blog – Een pluim voor de overheid

Op 11 mei 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een blog van Madeline Buijs.

Het is in tijden van corona soms moeilijk om als econoom positief te blijven. De voorlopende economische indicatoren laten op dit moment zulke grote uitschieters zien dat eerdere crises erbij verbleken. Toch deed goed nieuws mijn gemoedstoestand vorige week verbeteren.

Van kleine glimlach tot positief gevoel

Ik kreeg een kleine glimlach toen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met zo’n veertig andere partijen – waaronder Bouwend Nederland en brancheorganisaties van architecten, projectontwikkelaars en woningcorporaties – de intentie uitspraken om zich in te zetten voor het continueren van de bouwproductie en behoud van werkgelegenheid om het woningtekort niet verder op te laten lopen. De uitwerking moet de komende maanden nog vorm krijgen, maar het is een positief signaal.

Nog blijer werd ik van het bericht van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat die aankondigde dat Rijkswaterstaat het onderhoud aan de A1 tussen Hoevelaken en Barneveld, de A12 bij Arnhem en de A8 naar voren haalt om zo de infrabouwers aan het werk te houden. Nu het zo rustig is op de weg, zorgt het onderhoud voor veel minder overlast.

Het is positief dat de overheid zes weken nadat de lockdown werd aangekondigd al concrete maatregelen neemt om de bouwsector aan het werk te houden. Pas twee jaar na de start van de vorige crisis in 2008 voerde de overheid de Crisis- en herstelwet in om daarmee bouwprojecten te versnellen en naar voren te halen.

De ervaring van de Crisis- en herstelwet leert overigens dat het veel lastiger is om woningbouwprojecten naar voren te halen en te versnellen dan infraprojecten. Het helpt natuurlijk dat Rijkswaterstaat de grote opdrachtgever in de infra is. Gezien de snelheid waarmee nu wordt gehandeld heb ik er vertrouwen in dat nog meer infraprojecten worden vervroegd. Om de woningbouw ook echt vooruit te helpen, moet daarom verder worden gegaan dan alleen het hebben van intenties en zou een concrete investeringsimpuls vanuit bijvoorbeeld de corporaties moeten volgen. Alleen dan kan een crisisscenario worden vermeden.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 1 mei 2020

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':