environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

dinsdag 10 september 2019

Vooruitblik Prinsjesdag 2019: effect op huizenbezitters

Op 2 september 2019 gepubliceerd door Financial Focus van ABN AMRO MeesPierson

Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Dan maakt de regering haar (fiscale) voorstellen voor 2020 en eventueel latere jaren bekend. Wat verandert er op fiscaal gebied voor belastingbetalers met een eigen huis? Hieronder een voorbeschouwing. 

Investeringen in woningmarkt

Naar verwachting wordt het belangrijkste nieuws van Prinsjesdag over de woningmarkt dat het kabinet daarin flink gaat investeren. Waarschijnlijk meer woningbouw en goede infrastructuur. De woningmarkt moet toegankelijker worden voor starters. Mogelijk verdwijnt de overdrachtsbelasting voor de nieuwkomers op de woningmarkt. Een andere mogelijkheid is dat starters tijdens de looptijd van hun hypotheek minder hoeven af te lossen aan hun financier. Een gedeelte van de financiering voor hun eigen huis zou dan aflossingsvrij kunnen zijn.

Evaluatie eigenwoningregeling

Op Prinsjesdag weten we of de regering deze en andere maatregelen in gedachten heeft. Nieuwe stevige fiscale maatregelen voor de woningmarkt lijken dit jaar niet heel waarschijnlijk omdat de regering de fiscale eigenwoningregeling eerst nog gaat evalueren. De uitkomsten verwachten we in het vierde kwartaal van 2019.

Andere onderwerpen in deze blog

  • Veel maatregelen staan al vast
  • Eigenwoningforfait verder omlaag voor meeste huizen
  • Verdere beperking ‘Hillen-aftrek’
  • Hypotheekrenteaftrek verder beperkt
  • Op zoek naar een meerderheid in de Eerste Kamer

Meer lezen?