environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 9 juli 2020

Woningmarktmonitor - Tanker die langzaam van koers verandert

Op 9 juli 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe Woningmarktmonitor

In deze editie aandacht voor:

 • Recente woningmarktcijfers zijn gunstig, maar invloed van corona nog niet zichtbaar
 • Prijzen dit jaar +6%, volgend jaar -2%; aantal transacties dit jaar -5%, volgend jaar -10%
 • Verslechtering woningmarktsentiment eerste signaal van zwakkere vooruitzichten
 • Nieuwe hervormingsvoorstellen: merendeel leidt tot zwakkere waardestijging op lange termijn

Inleiding

De recente cijfers geven nog een gunstig beeld van de woningmarkt. De prijzen stijgen hard en het aantal transacties is hoog. Dit geldt zowel voor bestaande woningen als voor nieuwbouwwoningen. Het is echter de vraag of deze cijfers een getrouw beeld geven van wat er speelt. Zo lopen de reeksen voor bestaande woningen enkele maanden achter.

Een eerste signaal dat er een kentering gaande is, vormt de vertrouwensindicator van Vereniging Eigen Huis. In mei sloeg deze om van nipt positief naar licht negatief. Een tweede signaal is de stijging van het aantal woningen dat te koop staat. Waarschijnlijk willen meer doorstromers eerst hun huis verkopen voordat zij een andere woning aanschaffen.

Wat de woningmarkt ondersteunt, is de lage hypotheekrente. Dat de rente laag is gebleven, is vooral te danken aan de centrale banken. Door op ongekende schaal te interveniëren hebben zij rust gebracht op financiële markten. Zo houden hypotheekverstrekkers toegang tot financiering en kunnen die geld aantrekken om krediet te blijven verlenen.

Dit neemt niet weg dat de coronacrisis forse economische schade aanricht. Veel bedrijven hebben het zwaar en de arbeidsmarkt verslechtert. De werkloosheid loopt op en het verlies aan banen en inkomen zal zijn weerslag hebben op de woningmarkt. Verder zullen ook beleggers pas op de plaats maken onder de onzekere omstandigheden.

Zo lang het verloop van de corona-pandemie onduidelijk is, zijn economische voorspellingen met nog meer onzekerheid omgeven dan gebruikelijk. Onder de huidige aannames denken wij dat het aantal woningaankopen dit jaar met 5% daalt en volgend jaar met 10%. Ook de huizenprijzen komen onder druk te staan, zij het met enige vertraging. Dit jaar laten de huizenprijzen nog een stijging zien van 6%, maar voor volgend jaar houden wij rekening met een daling van 2%.

De laatste tijd zijn er diverse studies verschenen over hervorming van de woningmarkt en het belastingstelsel. Als de volgende regering de hierin besproken voorstellen doorvoert, waaronder meer regie van de overheid bij de woningbouw en verdere aanpassing van de hypotheekrenteaftrek, dan zal dat de waardestijging de komende tien jaar indammen.

Verder in dit artikel

 • Recente cijfers nog positief
 • Trend van eerst kopen en dan verkopen wijst op marktkentering
 • Nieuwbouw nog altijd in trek
 • Kortstondige opleving koopstarters
 • Enorme steunmaatregelen helpen eerste klap opvangen
 • Groot woningtekort stut prijspeil
 • Corona noopt tot investeringen in openbare ruimte
 • Beperkingen voor beleggers
 • Nieuwe hervormingsideeën matigen waardestijging
Lees de complete Woningmarktmonitor

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':