environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 9 mei 2019

Column - Rijtjeshuis als oorzaak van het woningtekort

Vandaag publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau onderstaande column van Madeline Buijs over het woningtekort.


Nederland heeft volgens de Primos-prognose van ABF Research in 2030 een tekort van ruim 157.000 woningen. De meest genoemde oorzaken zijn het gebrek aan nieuwbouw tijdens de crisis en de aanhoudende vraag naar woningen als gevolg van de sterke groei van het aantal eenpersoonshuishoudens en immigratie. De verwachte tekorten zijn het grootst in de Randstad. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht hebben over tien jaar 126.000 woningen te weinig, waarvan 80.000 in de vier grote steden. Opmerkelijk is dat zelfs de krimpgebieden Drenthe en Limburg met verwachte tekorten kampen, eenvoudigweg als gevolg van gebrek aan nieuwbouw in de afgelopen jaren.

Als er al goed nieuws is, dan is het dat het nog erger kan. Volgens de prognose piekt het woningtekort namelijk in 2020 op 190.000 woningen en neemt het richting 2030 gelukkig iets af. Of deze prognose uit gaat komen, is echter onzeker. Voorlopig staan alle seinen op rood. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorig jaar 5,7 procent minder vergunningen voor nieuwe woningen afgegeven. De verwachting is daarom dat de komende jaren minder nieuwe woningen worden opgeleverd en de tekorten mogelijk op lange termijn weer toenemen.

Demografische veranderingen en fluctuaties in de nieuwbouw zijn echter van alle tijden en voorspellingen daarover kunnen zomaar anders uitpakken. De werkelijke oorzaak van het woningtekort is misschien wel een geheel andere; het rijtjeshuis. Nederland is traditioneel een land van rijtjeshuizen met tuin, het liefst met een garage voor de auto erbij. De ‘Mondriaans voor de massa’, noemt Bernard Hulsman ze in zijn boek over de lange geschiedenis van dit fenomeen. Nergens in Europa wonen zoveel mensen in een rijtjeshuis als in Nederland en dat neemt veel oppervlak in beslag. Volgens Eurostat heeft de gemiddelde Nederlander 2 kamers per persoon tot zijn beschikking, tegenover een Europees gemiddelde van 1,6. Als we vanaf nu allemaal met wat minder ruimte genoegen nemen, kunnen we veel meer woningen bouwen om aan de veronderstelde groei van de vraag te voldoen.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 6 mei 2019


Madeline Buijs

Sector Econoom ABN AMRO
Meer economisch nieuwsMet ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':