environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

woensdag 8 december 2021

Visie op rente en euro - Beleid Amerikaanse centrale bank zal sporen nalaten in de eurozone

Lange rente gedaald
De lange rente is in november gedaald. Een aantal factoren speelde hierbij een rol. Ten eerste bleek uit commentaar van leden van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de beleidsrente in de eurozone voorlopig niet verhoogd zal worden. Ze benadrukten dat de huidige sterke stijging van de inflatie slechts tijdelijk is. Volgens de ECB beleidsmakers zal de inflatie in de loop van volgend jaar weer fors dalen en zal deze in 2023 weer onder het doel van de centrale bank komen te liggen, waardoor een ruim monetair beleid nodig blijft.

Inleiding

Lange rente gedaald
De lange rente is in november gedaald. Een aantal factoren speelde hierbij een rol. Ten eerste bleek uit commentaar van leden van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de beleidsrente in de eurozone voorlopig niet verhoogd zal worden. Ze benadrukten dat de huidige sterke stijging van de inflatie slechts tijdelijk is. Volgens de ECB beleidsmakers zal de inflatie in de loop van volgend jaar weer fors dalen en zal deze in 2023 weer onder het doel van de centrale bank komen te liggen, waardoor een ruim monetair beleid nodig blijft. Een tweede factor die een rol speelde bij de daling van de rente was de toenemende onzekerheid rondom de pandemie. Vanaf eind oktober hebben veel landen in de eurozone een sterke stijging van het aantal COVID-19 besmettingen gemeld en zijn weer nieuwe beperkende maatregelen aangekondigd. Hier kwam eind november de onzekerheid rondom de nieuwe omikronvariant van het virus nog bovenop. Ondertussen is steeds duidelijker geworden dat de economische omstandigheden en de drijfveren achter de hoge inflatie in de Verenigde Staten sterk verschillen van die in de eurozone. Wij hebben dan ook onze visie op het beleid van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) herzien. We verwachten nu dat de Fed al medio 2022 de rente gaat verhogen (eerst dachten we in 2023) en dat het tempo van de renteverhogingen ook wat sneller zal zijn dan we eerder dachten. Het beleid van de Fed zal hierdoor volgend jaar sterk afwijken van het beleid van de ECB. We denken dat de ECB in december een aantal wijzigingen zal doorvoeren die duidelijk zullen maken dat het beleid nog lange tijd ruim moet en zal blijven. De aankopen krachtens het APP zullen waarschijnlijk nog geruime tijd doorgaan (en waarschijnlijk worden verhoogd) nadat de PEPP aankopen in maart 2022 zullen stoppen.

Lees de complete Woningmarktmonitor

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':