environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

maandag 7 oktober 2019

Woningmarktmonitor - Lage rente aanjager woningmarkt

Op 2 oktober 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe Woningmarktmonitor.

In deze editie aandacht voor:

  • Verdere rentedaling steun voor woningprijzen en -transacties
  • Kabinet trekt veel geld uit voor bouw nieuwe woningen
  • Gevolgen van stikstofbesluit voor woningbouw nog onduidelijk

Samenvatting

De ergste spanning op de woningmarkt ligt achter ons. In 2016 bereikte het optimisme een recordhoogte. In 2017 piekte het aantal transacties. In 2018 was de prijsstijging op haar top. Na een periode van dalingen stabiliseerde vanaf het begin van dit jaar de voorraad aangeboden woningen. Woningen stonden bovendien weer wat langer te koop. De woningmarkt is nog krap, maar komt weer voorzichtig in rustiger vaarwater.

Wij gaan ervan uit dat het aantal verkopen en de prijsstijging geleidelijk zullen terugkeren naar een normaal niveau. De economie vormt echter een risico. Die groeit minder hard onder invloed van de door de opgelaaide internationale spanningen verzwakte wereldhandel. De uitvoer staat onder druk en gezinnen en bedrijven zijn door alle onrust minder positief over de toekomst. De economische groeivertraging heeft haar weerslag op de woningmarkt.

Gelukkig staan de centrale banken klaar om de beleidsrente te verlagen en zo nodig obligaties aan te kopen. Hierdoor zal de hypotheekrente langer laag blijven en mogelijk licht dalen. Dit geeft de huizenmarkt de nodige ondersteuning. Daarom laten wij onze huizenmarktramingen grotendeels onveranderd. Alleen de prijsraming voor volgend jaar gaat licht omlaag van 4% naar 3%. Indien de internationale onrust toeneemt en de economie verder verzwakt, bieden de maatregelen van centrale banken onvoldoende tegenwicht en zullen wij onze ramingen verder naar beneden moeten bijstellen.
Lees de complete Woningmarktmonitor

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':