environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

dinsdag 7 september 2021

Visie op rente en euro – Centrale banken houden marktreactie in toom

Ramingen zijn ongewijzigd

  • Centrale banken hebben de marktreactie op de naderende vermindering van opkoopprogramma’s in toom gehouden
  • De lange rente is in augustus niet sterk veranderd; onze ramingen zijn ook ongewijzigd
  • De dollar zal in 2022 sterker worden

Centrale banken temperen marktreactie op naderende vermindering opkoopprogramma’s

Eind augustus vond de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers te Jackson Hole (digitaal) plaats. Alle ogen waren gericht op de speech van Jerome Powell, de voorzitter van de centrale bank van de Verenigde Staten van Amerika (de Fed).

In de weken voorafgaand aan de Jackson Hole-bijeenkomt hadden diverse beleidsmakers van de Fed duidelijk gemaakt dat ze de omvang van het huidige opkoopprogramma (van 120 miljard dollar per maand) binnenkort wilden verminderen. Anderen vonden dat nog te vroeg, mede omdat de deltavariant van het coronavirus momenteel rondwaart. De heer Powell moest dus duidelijkheid geven. Aan hem ook de taak om te voorkomen dat de marktrente sterk op zou oplopen in reactie op de aankondiging van een vermindering van de aankopen.

Hoewel het PEPP opkoopprogramma van de ECB in elk geval nog tot eind maart 2022 zal doorgaan, werd ook aan deze kant van de Oceaan gelet op de woorden van Powell. Fed voorzitter Powell zei dat de Fed inderdaad van plan is het huidige opkoopprogramma vanaf eind dit jaar geleidelijk te verminderen. Hij maakte evenwel meteen ook duidelijk dat het niveau van de officiële rente nog geruime tijd onaangeroerd zal blijven en dat er geen relatie is tussen beiden.

De ECB heeft tijdens de beleidsvergadering van juli gesignaleerd dat de beleidsrente nog zeer lang op het huidige of een lager niveau zal blijven staan. Ook zullen de aankopen krachtens het APP nog geruime tijd doorgaan (en waarschijnlijk worden verhoogd) nadat de PEPP aankopen eventueel beëindigd zullen worden.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lange rente niet sterk veranderd, ramingen ongewijzigd
  • Dollar iets gestegen, in 2022 verdere stijging verwacht
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan 'ABN AMRO Insights':