environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 6 augustus 2020

Visie op rente en euro – Pas op de plaats door de ECB

Op 3 augustus publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Visie ongewijzigd

  • ECB maakte pas op de plaats
  • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht een verdere vergroting van het PEPP
  • Lange rente nog wat verder omlaag
  • Dollar is eerder verzwakt dan verwacht

ECB maakte pas op de plaats

De ECB heeft haar monetair beleid en haar zogeheten forward guidance na de bestuursvergadering van half juli ongewijzigd gelaten. Dat was geen verrassing na de forse verhoging van het PEPP-noodpakket begin juni (het Pandemic Emergency Purchase Programme).

ECB-president Christine Lagarde klonk weliswaar iets positiever over de economie, maar ze bleef uiterst voorzichtig over de vooruitzichten, zowel voor de economie als voor de pandemie. Vanwege de sterke economische krimp zal de inflatiedruk heel laag blijven. Daarom zal de ECB alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de inflatie duurzaam omhooggaat richting de doelstelling die de Bank hanteert. In dat verband merkte president Lagarde op dat het hele PEPP-pakket zal worden gebruikt (tenzij er stevige positieve verrassingen zouden zijn). Daarmee drukte zij geruchten de kop in dat de ECB mogelijk niet het hele PEPP-bedrag zou hoeven gebruiken. Daarop was gespeculeerd omdat het met de economie wat minder slecht leek te gaan en er bijna een EU-noodpakket was.

Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht nog steeds verdere uitbreiding van het PEPP

Het PEPP-bedrag zal naar onze mening nog verder worden verhoogd. Wij verwachten namelijk dat de inflatie meer afneemt dan de ECB voorziet.

Een ander argument is dat de overheden in de eurozone veel extra moeten lenen vanwege de omvangrijke steunmaatregelen en de sterk terugvallende belastinginkomsten. Het PEPP zal moeten worden vergroot om het extra aanbod van schuldpapier op te kunnen ‘dweilen’.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lange rente kan nog wat verder omlaag
  • Dollar eerder verzwakt dan verwacht
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':