environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

vrijdag 6 maart 2020

Aanbod schikking voor Euribor-hypotheekklanten

ABN AMRO heeft onlangs een schikking getroffen met Stichting Euribar voor (oud-)klanten met een Euribor-hypotheek. Komt iemand in aanmerking voor een aanbod, dan ontvangt hij eerst een brief met meer informatie en uitleg over deze schikking. 
Op 10 maart a.s. ontvangen (oud-)klanten die in aanmerking komen voor deze schikking een brief met algemene informatie. Gevolgd door een aanbod in de periode juni-december, gebaseerd op hun persoonlijke situatie. In deze tweede brief staat ook het bedrag dat de klant krijgt als hij het aanbod accepteert.