environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 5 maart 2020

Visie op rente en euro - Binnenkort verdere verruiming door ECB

Op 5 maart 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Coronavirus leidt tot lagere economische groei

  • Verdere renteverlaging ECB en Fed in maart
  • Ramingen lange rente zijn wat verlaagd
  • Euro wordt dit jaar iets sterker ten opzichte van de dollar; maar stijging zet wat later in

Samenvatting

Centrale banken gaan in actie komen

Het nieuws wordt al weken gedomineerd door de uitbraak van het coronavirus. De zorgen zijn recentelijk toegenomen door de sterke verspreiding ervan. Het Economisch Bureau van ABN AMRO denkt dat het virus de mondiale economie meer raakt dan zij zo’n twee weken geleden nog aannamen. De economische groei wordt vooral gedrukt in de eerste twee kwartalen van dit jaar. Mogelijk krimpt de economie van de eurozone dan.

Het Economisch Bureau van ABN AMRO gaat er nu van uit dat de centrale banken hun monetair beleid op korte termijn gaan versoepelen. De Amerikaanse Fed heeft – verrassend – deze week al de rente verlaagd met 50 basispunten. En het Economisch Bureau van ABN AMRO rekent op nog twee renteverlagingen, met 25 basispunten.

Op 12 maart vergadert de ECB. Gelet op recente uitspraken van ECB-vertegenwoordigers lijken zij bereid om ook in actie te komen. Het Economisch Bureau van ABN AMRO denkt daarom dat de ECB volgende week een stimuleringspakket gaat aankondigen. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht, zoals bekend, dat de depositorente met 10 basispunten wordt verlaagd, de maandelijkse obligatieaankopen omhoog gaan en het TLTRO-programma wordt verlengd.

Onlangs had het Economisch Bureau van ABN AMRO haar verwachting voor deze verruiming verschoven van maart naar juni. Maar omdat de omstandig-heden drastisch zijn gewijzigd, gaan ze nu weer uit van maart. Al met al zijn de ramingen voor de korte rente niet aangepast.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lange rente gedaald – ramingen iets verlaagd
  • Dollar tijdelijk wat sterker door coronavirus
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':