environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

woensdag 5 januari 2022

Visie op rente en euro - ECB gaat tempo activa-aankopen verminderen

ECB tempert effect van vermindering activa-aankopen
De ECB heeft tijdens de monetairbeleidsvergadering van december aangekondigd dat het tempo van de activa-aankopen gedurende de komende kwartalen stapsgewijs verminderd wordt. Zo zullen de PEPP aankopen in het eerste kwartaal van 2022 in een lager tempo dan in het voorgaande kwartaal worden uitgevoerd, waarna ze eind maart 2022 zullen stoppen. Hier staat evenwel een aantal verzachtende maatregelen tegenover. Ten eerste is de herinvesteringstermijn voor het PEPP* verlengd. De aflossingen op effecten die zijn aangekocht en die de vervaldatum hebben bereikt, worden nu ten minste tot het einde van 2024 herbelegd (dit was hiervoor eind 2023). Indien nodig, kan de centrale bank de herbeleggingen flexibel aanpassen wat betreft de timing, activacategorieën en jurisdicties. Een tweede verzachtende maatregel is dat de activa-aankopen krachtens het APP** in het tweede en het derde kwartaal van 2022 tijdelijk zullen worden verhoogd (naar respectievelijk EUR 40 mld. per maand en EUR 30 mld. per maand). Daarna zullen ze waarschijnlijk nog geruime tijd op het huidige niveau van EUR 20 mld. per maand doorgaan.

Inleiding

Eerste renteverhoging nog niet in zicht
Het zal waarschijnlijk nog lang duren voordat de eerste renteverhoging door de ECB in zicht komt. Dit valt op te maken uit de combinatie van de forward guidance*** van de centrale bank en de nieuwe inflatieramingen die ze in december heeft gepubliceerd. De ECB verwacht dat de inflatie gedurende een deel van 2022 nog zeer ruim boven het streefniveau van 2% blijft liggen, maar daarna weer snel daalt. De ECB verwacht dat de inflatie in 2023 en in 2024 op 1.8% zal uitkomen, dus onder het streefniveau. Dit betekent dat het aannemelijk is dat de ECB de rente voorlopig ongemoeid zal laten.

Verder in deze visie op rente en euro:

  • Lange rente zal in 2022 stijgen
  • De euro-dollarkoers zal in 2022 dalen
Lees de complete Woningmarktmonitor

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':