environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: ABN360-live

vrijdag 4 december 2020

Visie op rente en euro – ECB zal in december nieuw steunpakket bezorgen

Op 1 december publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Ramingen aangepast

  • De ECB heeft de afgelopen weken duidelijk gehint op een extra pakket verruimende beleidsmaatregelen in december
  • Positief nieuws over een vaccin tegen het coronavirus heeft de rente slechts tijdelijk opgestuwd; onze ramingen zijn licht neerwaarts aangepast
  • Euro is gestegen versus de dollar; zal in 2021 verder stijgen

Monetaire beleid moet lang ruim blijven volgens de ECB

Tijdens het jaarlijkse ECB-forum in november, gaf ECB President Christine Lagarde een heldere boodschap. Onder de huidige omstandigheden zijn steunmaatregelen van overheden het meest effectief om de economische crisis te bezweren. Het monetaire beleid heeft vooral de taak om het begrotingsbeleid zo effectief mogelijk te laten zijn. Dat is door de rente laag te houden en zo de financiële condities gunstig te houden.

Daarnaast moet volgens Lagarde het bankwezen gesteund worden om te waarborgen dat het kredietkanaal open blijft. Ook moeten bedrijven en personen die momenteel veel schulden hebben de zekerheid hebben dat ze deze schulden tegen gunstige voorwaarden kunnen herfinancieren.

Tot slot maakte de ECB President duidelijk dat niet alleen de financiële condities zélf gunstig moeten zijn, maar dat het net zo belangrijk is dat “alle sectoren in de economie het vertrouwen hebben dat de financiële condities uitermate gunstig blijven voor zolang als dit nodig is – vooral omdat de economische schade van de pandemie zich nu tot ver in 2021 zal uitstrekken”. Lagarde voegde hieraan toe dat ondanks het bemoedigende nieuws over een vaccin tegen het coronavirus, de weg naar het economisch herstel lang en hobbelig zal zijn.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Het Economisch Bureau van ABN AMRO rekent op een pakket maatregelen in december
  • Lange rente kan nog wat verder omlaag
  • Euro-dollarkoers gestegen
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':