environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

maandag 4 januari 2021

Visie op rente en euro – ECB verhoogt aankopen schuldpapier

Op 4 januari 2021 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Ramingen voor eerste helft 2021 aangepast

  • De ECB heeft in december extra verruimende maatregelen aangekondigd
  • Lange rente blijft nog een tijdje rond het huidige niveau liggen en zal in de tweede helft van 2021 wat oplopen
  • Dollar zal in 2021 verzwakken

ECB heeft het beleid nogmaals verruimd

Tijdens de beleidsvergadering van december heeft de ECB opnieuw een pakket beleidsverruimende maatregelen aangekondigd. Het bedrag van het pandemie-noodaankoopprogramma PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) is nogmaals verhoogd. Ditmaal met een bedrag van EUR 500 mld naar in totaal EUR 1.850 mld. Dit was in lijn met de verwachtingen van het Economisch Bureau van ABN AMRO.

Ook heeft de centrale bank de periode voor de PEPP aankopen verlengd tot ten minste eind maart 2022, in plaats van eind 2021. De aflossingen op de al aangekochte obligaties (als die de vervaldatum bereiken) zullen ook voor een langere periode worden herbelegd – tot ten minste eind 2023 in plaats van eind 2022. Het Economisch Bureau van ABN AMRO had verwacht dat ook het bedrag van de het reguliere APP opkoopprogramma vergroot zou worden. Echter, dit is ongewijzigd gelaten op EUR 20 mld per maand.

 

Tenslotte heeft de ECB de financiële situatie van banken verder ondersteund. ECB president Christine Lagarde had al eerder opgemerkt dat het bankwezen gesteund moet worden om te waarborgen dat het kredietkanaal naar bedrijven en huishoudens open blijft. Ook moeten bedrijven en huishoudens die momenteel veel schulden hebben de zekerheid hebben dat ze deze schulden tegen gunstige voorwaarden kunnen herfinancieren. De ECB heeft nu besloten de looptijd van de TLTRO’s (TLTRO’s zijn speciale langerlopende  herfinancieringstransacties voor banken onder gunstige voorwaarden) met twaalf maanden te verlengen tot juni 2022 en de voorwaarden voor deze transacties verder te versoepelen. Bovendien zullen er drie extra TLTRO’s worden uitgevoerd tussen juni en december 2021 en zal de ECB in 2021 vier extra speciale (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO’s) aanbieden. Al deze maatregelen betekenen dat het monetaire beleid nog lang ruim zal blijven, waardoor rentetarieven ook voor langere tijd laag zullen blijven.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lange rente pas in tweede helft 2021 wat omhoog
  • Euro-dollarkoers wat gestegen
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan 'ABN AMRO Insights':