environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

dinsdag 3 december 2019

Visie op rente en euro - ECB heeft tijd nodig

Op 2 december 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Ramingen lange rente verhoogd
  • Volgende renteverlaging ECB komt waarschijnlijk enkele maanden later dan eerder verwacht – vermoedelijk in maart
  • Lange rente gaat weer omlaag, maar minder dan we eerder aannamen
  • Euro langzaam iets sterker ten opzichte van de dollar

Samenvatting

ECB gaat waarschijnlijk haar ramingen verlagen

Anderhalve week geleden publiceerde de ECB het verslag van haar laatste rentevergadering. Daaruit bleek dat de bestuursleden van de bank wat meer tijd nodig hadden om het effect van de verruimende maatregelen van september te kunnen beoordelen – en ook van de eventuele neveneffecten.

De ECB wilde dus nog even de kat uit de boom kijken. Toch blijkt ook uit verslag dat het vertrouwen in de eigen ramingen voor groei en inflatie was gedaald. Zo constateerden de bestuursleden dat de groei van de wereldhandel zwak was gebleven. Bovendien wezen nieuwe cijfers over de eurozone op aanhoudende zwakte van de economie. Dat wierp de vraag op of die zwakte langer gaat aanhouden dan in de septemberramingen was aangenomen. Die ramingen voorzagen namelijk enige groeiversnelling, maar daar waren nog geen tekenen van ten tijde van de ECB-vergadering. Verder verwachtte men vanwege de zwakke economie ook nog geen spoedige stijging van de onderliggende inflatie.
Al met al wekte het verslag de indruk dat de ECB deze maand haar staframingen zal verlagen.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht verdere monetaire verruiming door ECB, maar wat later dan eerder aangenomen
  • ramingen lange rente zijn verhoogd
  • euro-dollarkoers heel geleidelijk iets omhoog
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':