environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 3 oktober 2019

Visie op rente en euro - ECB verruimt

Op 1 oktober 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Ramingen ongewijzigd

  • ECB verlaagt rente dit jaar waarschijnlijk nogmaals
  • Lange rente gaat verder omlaag
  • Euro stabiel tot iets sterker ten opzichte van dollar
  • ECB lijkt iets minder te verruimen dan verwacht - het ABN AMRO Economisch Bureau ziet geen reden om hun ramingen aan te passen

Samenvatting

ECB verruimt haar beleid …

Zoals verwacht heeft de ECB vorige maand haar beleid verruimd. De Bank heeft de depositorente verlaagd met 10 basispunten, naar -0,50%. Ook gaat zij in november het
opkoopprogramma van obligaties hervatten.

Om deels de nadelige effecten van de negatieve rente op het bankwezen te verlichten, heeft de ECB de voorwaarden voor de TLTRO’s2 versoepeld. Bovendien voert de Bank een tweeledig tarief in voor de overtollige middelen die banken bij haar aanhouden: over een deel ervan hoeft geen negatieve rente te worden betaald.

… maar iets minder dan verwacht

In grote lijnen komen de maatregelen overeen met wat het ABN AMRO Economisch Bureau
had verwacht, maar men was van iets méér uitgegaan. Met name valt het maandelijkse bedrag van het opkoopprogramma kleiner uit dan gedacht. Daar staat tegenover dat de ECB deze keer geen einddatum heeft genoemd voor het programma, terwijl het ABN AMRO Economisch Bureau dat wel had verwacht. De ECB zegt met het programma door te gaan zo lang als nodig is. Omdat het programma aan de bescheiden kant is, betwijfelt het ABN AMRO Economisch Bureau of het voldoende helpt om de inflatie omhoog te krijgen.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • het ABN AMRO Economisch Bureau verwacht dat er meer verruiming komt
  • lange rente gaat verder omlaag
  • voorlopig weinig beweging in euro-dollarkoers
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in je mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights: