environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

woensdag 3 juni 2020

Visie op rente en euro – Meer verruiming door de ECB

Op 2 juni publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Visie gewijzigd

  • We hebben ons basisscenario voor de ECB aangepast
  • Economische vooruitzichten blijven negatief
  • Lichte stijging lange rente
  • Yuan onder druk door handelsspanningen

Basisscenario voor de ECB aangepast

Wij denken dat de ECB meer schuldpapier zal opkopen. Eerst verwachtten we dat PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) met EUR 500 mld zou worden uitgebreid in juni. Daarmee zou het totale programma op EUR 1.250 mld komen. We verwachten nu een uitbreiding van EUR 750 mld waarmee het totaal op EUR 1.500 mld komt.

De financieringsbehoefte van overheden groeit sterk. Daarom verwachten we dat het accent van het opkoopprogramma vooral op staatsobligaties komt te liggen. Voor PEPP en voor de aanvulling op het reguliere APP (het Asset Purchase Programme) verwachten we een verdeling van 79% overheidsschuld, 16,4% bedrijfsobligaties en 4,6% covered bonds.

Economische vooruitzichten blijven negatief

Er zijn drie redenen voor onze aanpassing. Ten eerste verwachten we dat de bbp-groei in de Eurozone nog lager zal zijn. Ten tweede zal door de zwakke vraag de kerninflatie nog verder wegzakken, naar 0% eind 2021. Er is een significant risico dat we enkele tijd een lichte deflatie doormaken. Ten derde zal de financieringsbehoefte van overheden in de Eurozone sterk toenemen tot maar liefst EUR 1.050 mld. Als de regeringen van de lidstaten elkaar onvoldoende steunen -een reëel risico- zal de ECB te hulp moeten schieten.

De verlaging van onze eurozone groeiverwachting naar -6,9% in 2020 komt door de recente zeer zwakke conjunctuurcijfers en door de langere duur van de lockdownmaatregelen in de verschillende lidstaten. De gevolgen van de lockdowns (werkloosheid, faillissementen, verstoring van productieketens) zullen naar verwachting groter uitvallen naarmate de lockdowns langer duren.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lichte stijging lange rente
  • Yuan onder druk door handelsspanningen
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':