environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

dinsdag 2 november 2021

Visie op rente en euro - Lange rente volgend jaar weer omlaag

Lange rente verder opgelopen

Na een forse stijging in september, is de lange rente in oktober nog wat verder opgelopen. De aanhoudende stijging van de mondiale inflatieverwachtingen speelde hierbij een belangrijke rol. Hierdoor zijn ook de verwachtingen ten aanzien van de officiële rentetarieven van de ECB gestegen. Financiële markten rekenen er nu op dat de ECB al voor het einde van 2022 de officiële rentetarieven voor het eerst zal verhogen.

Een dergelijke stijging van de rente is niet in overeenstemming met de forward guidance* van de ECB. Deze luidt dat “de Raad van Bestuur verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager blijven totdat de Raad heeft vastgesteld dat de inflatie ruim vóór het einde van de projectie-periode en duurzaam voor de rest van de projectieperiode twee procent bereikt, en de Raad van oordeel is dat bij de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang is geboekt zodanig dat deze in overeenstemming is met de stabilisering van de inflatie op twee procent op middellange termijn.” Volgens de huidige ramingen van de ECB zal de inflatie in 2021 boven de 2% liggen, maar in 2022 en 2023 weer fors dalen en ruim onder de 2% uitkomen. ECB President Lagarde benadrukte dit ook in de persconferentie in oktober en deze ramingen zijn ook in lijn met onze eigen inflatieverwachtingen.

Inleiding

Tijdens de beleidsvergadering van oktober veranderde de ECB het monetaire beleid niet. We denken dat de centrale bank in december wel een aantal wijzigingen zal doorvoeren. Deze zullen duidelijk maken dat het beleid nog lange tijd ruim moet en zal blijven. De aankopen krachtens het APP ** zullen waarschijnlijk nog geruime tijd doorgaan (en waarschijnlijk worden verhoogd) nadat de PEPP aankopen*** in maart 2022 beëindigd zullen worden.

Lange rente zal in 2022 dalen; ramingen ongewijzigd
We denken dat de lange rente de rest van dit jaar rond het huidige niveau zal blijven liggen, maar begin volgend jaar weer kan dalen. Dan zal de inflatie weer merkbaar afnemen. Daarnaast zal in december waarschijnlijk duidelijker worden dat de ECB het beleid nog zeer lang accomoderend zal houden.

Lees de complete Woningmarktmonitor

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':