environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

zaterdag 2 november 2019

Visie op rente en euro - ECB kijkt en wacht

Op 1 november 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Ramingen vooralsnog ongewijzigd

  • ECB verlaagt rente waarschijnlijk nogmaals
  • Lange rente gaat weer omlaag
  • Euro voorlopig vrij stabiel ten opzichte van de dollar

Samenvatting

ECB geen daden, maar woorden

De ECB heeft vorige week geen nieuwe maatregelen aangekondigd. Dat werd ook niet verwacht, na de stappen die de Bank begin september had gezet. De persconferentie stond
vooral in het teken van de wisseling van de wacht aan de top van de ECB: Mario Draghi vertrekt en wordt 1 november opgevolgd door Christine Lagarde.

Maar Draghi heeft nog wel enkele uitspraken gedaan die volgens het Economisch Bureau van ABN AMRO van belang zijn voor de stappen die de ECB in de komende maanden kan zetten. Daarbij tekent het Economisch Bureau van ABN AMRO aan dat de nieuwe ECB-president andere accenten kan plaatsen dan de afgezwaaide president.

Draghi constateerde onder meer dat de uitkomsten van conjunctuurenquêtes sinds de vorige vergadering een verslechtering hebben laten zien. Ook merkte hij op dat de
vertraging in de industrie nu ook de dienstensector leek te raken. Daarbij wees hij op de forse daling in september van de inkoopmanagersindex (PMI) van de dienstensector in de
eurozone. De verslechtering van die indicatoren laat volgens hem zien dat de ECB terecht haar beleid weer heeft verruimd. (Inmiddels is bekend dat deze PMI in oktober weer heel licht is gestegen. Maar de Economisch-sentimentindicator is wél verder gedaald – ook de deelindicator voor de dienstensector.)

Opnieuw benadrukte Draghi dat de nationale overheden hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij het stimuleren van de economie. Maar hij leek daarvan (nog) niet veel te verwachten. 
Ten slotte stelde hij dat er reden en ruimte is voor monetaire stimulering. Naar zijn mening zijn de ervaringen met de negatieve rentes heel positief. De zorg dat het opkoopprogramma
van obligaties, dat 1 november is hervat, spoedig tegen grenzen gaat aanlopen, wuifde hij weg. Zo nodig kunnen bepaalde (zelf opgelegde) regels worden aangepast.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • het ABN AMRO Economisch Bureau verwacht verdere monetaire verruiming door ECB
  • lange rente is gestegen, maar gaat weer omlaag
  • weinig beweging in euro-dollarkoers

Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':