environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

maandag 2 augustus 2021

Visie op rente en euro – Rente langer laag door nieuwe beleidsstrategie ECB

Visie ongewijzigd, ramingen voor lange rente aangepast

  • De lange rente is in juli fors gedaald; wij verwachten een lichte verdere daling gedurende de rest van het jaar
  • De ECB heeft de nieuwe strategie voor het monetair beleid onthuld; hierdoor blijft de rente waarschijnlijk langer laag dan eerder verwacht
  • De dollar zal in 2022 sterker worden

ECB wijzigt de strategie voor het monetair beleid

De ECB heeft in juli de nieuwe monetairbeleidsstrategie bekend gemaakt. Dat was eerder dan verwacht. In de nieuwe strategie is onder andere het inflatiedoel van de centrale bank verhoogd. De Raad van Bestuur van de ECB meent nu dat ‘prijsstabiliteit het best wordt gehandhaafd door een inflatie-doelstelling van 2% op middellange termijn na te streven’. Eerder was deze inflatiedoelstelling ‘onder, maar dicht bij 2%’.

De nieuwe doelstelling is symmetrisch. Dat betekent dat negatieve en positieve afwijkingen van de inflatie ten opzichte van de doelstelling even ongewenst zijn. Daarnaast stelt de nieuwe strategie dat ‘wanneer de economie zich dicht bij de ondergrens van de nominale rentetarieven bevindt, bijzonder krachtige of volgehouden monetairbeleidsmaatregelen nodig zijn om diepgewortelde negatieve afwijkingen van de inflatiedoelstelling te vermijden. Dat kan ook betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt’. Al met al lijkt de nieuwe strategie te betekenen dat het monetair beleid langer accomoderend blijft dan eerder werd verwacht. Het lijkt goed mogelijk dat de rente tenminste gedurende de komende drie jaren nog ongewijzigd blijft.

Om de nieuwe strategie kracht bij te zetten heeft de ECB tijdens de beleidsvergadering van juli het beleidsinstrument van de forward guidance[1] aangepast. Hierbij werd gesignaleerd dat de beleidsrente langer op het huidige of een lager niveau zou blijven staan dan eerder werd gesuggereerd. Ook zouden de aankopen krachtens het APP[2] langer door blijven gaan. Het beleid ten aanzien van het PEPP[3] bleef ongewijzigd.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lange rente fors gedaald, ramingen ongewijzigd
  • Stijging van de dollar verwacht
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan 'ABN AMRO Insights':