environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 2 juli 2020

Visie op rente en euro – Meer PEPP van de ECB

Op 1 juli publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Visie ongewijzigd – wel lichte aanpassing renteramingen

  • ECB verhoogde aankopen schuldpapier (PEPP)
  • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht verdere vergroting van het PEPP
  • Lange rente wat verder omlaag, maar dal later bereikt
  • Dollar eerst iets sterker, daarna zwakker

ECB vergroot het PEPP

Begin juni meldde de ECB dat zij de ‘noodaankopen’ van schuldpapier gaat verhogen. Het gaat hier over het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), dat enkele maanden geleden is gestart. Toen ging het om het enorme bedrag van EUR 750 mld. Nu breidt de ECB het programma uit met nog eens EUR 600 mld. Dat was geen verrassing, al hadden het Economisch Bureau van ABN AMRO gedacht dat de uitbreiding forser zou zijn (EUR 750 mld). Verder zal de Bank langer met deze aankopen doorgaan, namelijk tot eind 2021, in plaats van eind 2020. Bovendien is nu bekendgemaakt dat de aflossingen op de aangekochte obligaties (als de looptijd voorbij is) opnieuw zullen worden belegd, tot ten minste eind 2022. Eerder had de ECB daar nog niets over gezegd.

Wij verwachten verdere uitbreiding van het PEPP

Al met al is dit een duidelijke verdere verruiming van het beleid. Toch denkt het Economisch Bureau van ABN AMRO dat het PEPP nog verder wordt uitgebreid. Dat heeft mede te maken met de diepe recessie in de eurozone en het grote risico dat de inflatie tijdelijk negatief wordt. Het Economisch Bureau van ABN AMRO merkt hierbij op dat men wat verbaasd is dat de ECB de kerninflatie stabiel ziet blijven ondanks de diepe recessie. Ook is de ECB opvallend positief over de economische groei na de zomer. Het Economisch Bureau van ABN AMRO voorziet een iets minder sterk herstel.

Daar komt bij dat de overheden in de eurozone heel veel extra moeten lenen vanwege de coronacrisis. (Denk aan de omvangrijke steunmaatregelen en de sterk terugvallende belastinginkomsten.) Het PEPP is nu niet groot genoeg om het extra aanbod van schuldpapier op te kunnen ‘dweilen’.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Verdere daling lange rente verwacht
  • Dollar op korte termijn wat sterker
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':