environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

dinsdag 2 februari 2021

Visie op rente en euro – ECB houdt alle opties voor verruiming open

Ramingen euro-dollar aangepast

  • De ECB heeft haar beleid in januari ongewijzigd gelaten, maar houdt alle opties voor beleidsverruiming open – inclusief een renteverlaging
  • Lange rente blijft nog een tijdje rond het huidige niveau liggen en zal in de tweede helft van 2021 wat oplopen
  • Het Economisch Bureau van ABN AMRO heeft ramingen voor de euro-dollarkoers aangepast. Zij verwachten nu een daling van de EUR/USD

Visie op rente en euro – ECB houdt alle opties voor verruiming open

Tijdens de beleidsvergadering van januari heeft de ECB het beleid ongewijzigd gelaten. Dit was in lijn met de verwachtingen. In december was namelijk nog een pakket beleidsverruimende maatregelen aangekondigd. Toen werd het bedrag van de PEPP[1] aankopen nogmaals verhoogd en werd de duur van het programma verlengd. Ook werd de financiële situatie van banken verder ondersteund. Tijdens de persconferentie na afloop van de beleidsvergadering van januari benadrukte ECB president Christine Lagarde dat de centrale bank verruimingsgezind is gebleven en ook nog steeds bereid is om ál haar beleidsinstrumenten in te zetten om het inflatiedoel te halen. Ze hintte dat de centrale bank niet zou schromen om de rente verder te verlagen als de euro te sterk in waarde zou stijgen. Hierdoor zou immers het inflatiedoel nog verder buiten bereik komen te liggen[2]. Dit standpunt werd een week later herhaald door de president van het Nederlandsche Bank, Klaas Knot. Het Economisch Bureau van ABN AMRO gaat ervan uit dat de woorden van de ECB er vooral op gericht zijn om een verdere stijging van de euro te beteugelen door de optie van een renteverlaging open te houden. Men denkt niet dat de centrale bank een dergelijke stap daadwerkelijk zal zetten. Ook omdat vanwege de recente ontwikkelingen in de VS de verwachting is dat de dollar de komende tijd zal stijgen ten opzichte van de euro (zie hierna).

Ook heeft de centrale bank de periode voor de PEPP aankopen verlengd tot ten minste eind maart 2022, in plaats van eind 2021. De aflossingen op de al aangekochte obligaties (als die de vervaldatum bereiken) zullen ook voor een langere periode worden herbelegd – tot ten minste eind 2023 in plaats van eind 2022. Het Economisch Bureau van ABN AMRO had verwacht dat ook het bedrag van de het reguliere APP opkoopprogramma vergroot zou worden. Echter, dit is ongewijzigd gelaten op EUR 20 mld per maand.

 

Tenslotte heeft de ECB de financiële situatie van banken verder ondersteund. ECB president Christine Lagarde had al eerder opgemerkt dat het bankwezen gesteund moet worden om te waarborgen dat het kredietkanaal naar bedrijven en huishoudens open blijft. Ook moeten bedrijven en huishoudens die momenteel veel schulden hebben de zekerheid hebben dat ze deze schulden tegen gunstige voorwaarden kunnen herfinancieren. De ECB heeft nu besloten de looptijd van de TLTRO’s (TLTRO’s zijn speciale langerlopende  herfinancieringstransacties voor banken onder gunstige voorwaarden) met twaalf maanden te verlengen tot juni 2022 en de voorwaarden voor deze transacties verder te versoepelen. Bovendien zullen er drie extra TLTRO’s worden uitgevoerd tussen juni en december 2021 en zal de ECB in 2021 vier extra speciale (pandemic emergency longer-term refinancing operations – PELTRO’s) aanbieden. Al deze maatregelen betekenen dat het monetaire beleid nog lang ruim zal blijven, waardoor rentetarieven ook voor langere tijd laag zullen blijven.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lange rente pas in tweede helft 2021 wat omhoog
  • Ramingen voor euro-dollarkoers aangepast
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan 'ABN AMRO Insights':