environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

woensdag 1 december 2021

Update Faillissement Conservatrix

Op 8 december 2020 is het faillissement van Conservatrix Levensverzekeringen uitgesproken door de Rechtbank Amsterdam, op verzoek van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Sommige klanten hebben een polis van Conservatrix verpand aan een hypotheek bij ABN AMRO.

In onderstaande Vraag & Antwoord lees je wat dit faillissement betekent.

Update 1-12-2021: Vanaf 1 december 2021 zal bij een verzekerd voorval (expiratie of overlijden) het tussentijdse uitkeringspercentage worden verhoogd van 70% naar 80%. Ook in geval van een bestaande periodieke uitkering, zal vanaf 1 december 2021 het uitkeringspercentage worden verhoogd naar 80%. Kijk op www.conservatrix.nl voor meer informatie. 

De curatoren bereiden in de komende periode het verkoopproces voor, zodat vanaf eind februari gesprekken met potentiële overnemende partijen gevoerd kunnen worden. De klant ontvangt bericht van Conservatrix over de verdere afwikkeling. Bij een verzekerd voorval, bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering, krijgen de curatoren wellicht toestemming van de rechter-commissarissen om een (voorlopige) uitkering te doen. 

Klanten hoeven nog geen actie te ondernemen. De hypotheek van de klant loopt vooralsnog ongewijzigd door. Als er meer bekend is wat er met de lopende polissen gaat gebeuren, krijgen klanten hierover bericht van Conservatrix. Daarna kun je eventueel samen met je klant de mogelijkheden bespreken.

Is de polishouder overleden of expireert de verzekering, dan kregen klanten voorlopig 70% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Hierover hebben klanten een brief ontvangen.

Update: Vanaf 1 december 2021 zal bij een verzekerd voorval (expiratie of overlijden) het tussentijdse uitkeringspercentage worden verhoogd van 70% naar 80%. Ook in geval van een bestaande periodieke uitkering, zal vanaf 1 december 2021 het uitkeringspercentage worden verhoogd naar 80%. Voor verzekerde voorvallen die zich voor 1 december 2021 hebben voorgedaan en waarop reeds een tussentijdse uitkering van 70% is gedaan, zal een aanvullende uitkering van 10% worden gedaan.

De klant kan niet gebruik maken van het proces fictieve restschuld. Het is volgens zowel DNB als Conservatrix op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de klanten met een polis bij Conservatrix, waarbij er geen sprake is van een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering). De klant hoort later meer van Conservatrix.

Nee dat kan niet. Als er geen sprake is van een verzekerd voorval (bijvoorbeeld overlijden of expiratie van een verzekering), dan weten we nog niet welke waarde vrijkomt en wanneer. Omzetting van het leningdeel, rekeninghoudend met de opgebouwde waarde, is hierom niet mogelijk tot er duidelijkheid is. Ook kan het verrekenen van de opgebouwde waarde (VOW) op dit moment voor polissen van Conservatrix niet.

 

Aan de einde economische looptijd (EEL) van zijn lening(deel) wil de klant het lening(deel) geheel of gedeeltelijk  terugbetalen met het bij Conservatrix opgebouwde kapitaal. Dan kunnen zich twee situaties voordoen:

  • Situatie 1: de klant is per brief geïnformeerd door de curatoren over een (voorlopige) uitkering (70% van het verzekerd bedrag). Deze klant kan het bestaande EEL-proces volgen. Neem contact op met je Operationsteam voor verdere afhandeling.
  • Situatie 2: de klant is nog niet geïnformeerd over een (voorlopige) uitkering

     Neem contact op met je Operationsteam om de mogelijkheden (voor verlenging) te bespreken, totdat de klant nadere berichtgeving vanuit Conservatrix krijgt.

Vragen of meer informatie?

Kijk op de website van Conservatrix voor meer informatie. Daar vindt de klant ook vragen en antwoorden over het faillissement.