environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

vrijdag 1 oktober 2021

Visie op rente en euro - Lange rente gestegen ondanks verruimingsgezinde ECB

Lange rente gestegen ondanks verruimingsgezinde ECB

De lange rente is in september gestegen; wij hebben onze raming voor het einde van dit jaar opwaarts bijgesteld. Volgend jaar verwachten wij een hernieuwde daling van de lange rente. De dollar zal in 2022 sterker worden.

Lange rente gestegen ondanks verruimingsgezinde ECB

De lange rente is in september gestegen; wij hebben onze raming voor het einde van dit jaar opwaarts bijgesteld. Volgend jaar verwachten wij een hernieuwde daling van de lange rente. De dollar zal in 2022 sterker worden.

Lange rente fors gestegen

De lange rente is in de maand september flink gestegen. Twee factoren speelden hierbij een rol. Ten eerste liep de inflatie nog verder op, waardoor ook de inflatieverwachtingen toenamen. Ten tweede was de communicatie door de centrale banken van de Verenigde Staten van Amerika (de Fed) en het Verenigd Koninkrijk (BoE) meer verkrappingsgezind dan verwacht. Dit leidde tot stijgende renteverwachtingen op financiële markten waardoor ook de Duitse en Nederlandse lange rente stegen. In tegenstelling tot de Fed en de BoE, klonk de Europese Centrale Bank tijdens de beleidsvergadering van september nog altijd zeer verruimingsgezind. De centrale bank besloot wel dat de aankopen in het kader van het PEPP opkoop-programma in een ‘gematigd lager’ tempo konden worden voortgezet. Maar tegelijkertijd benadrukte ECB voorzitter Christine Lagarde dat dit niet moest worden gezien als een eerste stap in de richting van een geleidelijke beëindiging van het programma. In een speech tijdens het ECB Forum voor Centrale Bankiers eind september benadrukte Christine Lagarde bovendien dat de huidige hoge inflatie in de eurozone slechts van tijdelijk aard is. De ECB verwacht dat de inflatie in 2022 weer fors naar beneden komt en ook op de middellange termijn onder het beleidsdoel blijft liggen. Al met al is het duidelijk dat het monetaire beleid volgens de ECB nog lange tijd ruim moet en zal blijven. De eerste renteverhoging kan nog jaren op zich laten wachten. Ook zullen de aankopen krachtens het APP nog geruime tijd doorgaan (en waarschijnlijk worden verhoogd) nadat de PEPP aankopen beëindigd zullen worden. Dit verwachten we in maart 2022.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Ramingen voor de lange rente aangepast
  • Dollar iets gestegen, in 2022 verdere stijging verwacht
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan 'ABN AMRO Insights':