environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 1 oktober 2020

Visie op rente en euro – ECB wacht af maar blijft verruimingsgezind

Op 1 oktober publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Ramingen ongewijzigd

  • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht een verdere vergroting van het PEPP
  • Lange rente kan nog iets verder omlaag; wellicht aanpassing van de ramingen voor niveau eind 2020
  • Euro gedaald versus de dollar; zal volgend jaar stijgen

ECB maakt pas op de plaats

Tijdens de beleidsvergadering van september heeft de ECB alle instrumenten van haar beleid ongewijzigd gelaten. Zo bleven de beleidsrentes ongemoeid, evenals het bedrag van het PEPP (het Pandemic Emergency Purchase Programme). Ook de zogeheten forward guidance[1] bleef hetzelfde.

In de verklaring na afloop van het beleidsbesluit klonk ECB- president Christine Lagarde vrij neutraal. Ze noemde een aantal argumenten vóór verdere beleidsverruiming en een aantal argumenten tegen een dergelijke stap. Echter, ruim twee weken later sloeg ze in het Europees Parlement een duidelijk meer verruimingsgezinde toon aan.

Mevrouw Lagarde merkte op dat het economische herstel tot nu toe onvolledig, onzeker en onevenwichtig was gebleven. Bovendien zou de pandemie de economische activiteit blijven beperken en vormde dit duidelijk een neerwaarts risico. Ook merkte ze op dat de prijsdruk in de economie was afgenomen en dat de inflatie vér onder het doel van de ECB lag. Tenslotte zei ze dat de ECB bij haar beleidsbeslissingen ook rekening zou houden met de effecten van ontwikkelingen in de wisselkoers. Ze herhaalde dat de centrale bank klaar staat en bereid is om al haar instrumenten in te zetten om het inflatiedoel te halen.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • op een verdere PEPP-verhoging wordt gerekend
  • Lange rente kan nog wat verder omlaag
  • Euro-dollarkoers wat gedaald
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':