environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

dinsdag 1 september 2020

Visie op rente en euro – ECB blijft verruimingsgezind

Op 1 september publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Ramingen euro aangepast

  • Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht een verdere vergroting van het PEPP
  • Lange rente kan nog wat verder omlaag
  • Raming euro-dollarkoers opwaarts aangepast

ECB staat klaar om verder te verruimen

Vorige week was de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers te Jackson Hole. Daar sprak Philip Lane, de hoofdeconoom van de ECB. Hij evalueerde de gevolgen van de verruimende maatregelen die de ECB heeft genomen sinds de uitbraak van de pandemie. Hierbij keek hij naar de gevolgen voor de stabiliteit op financiële markten, de kredietverlening door banken en de economische groei en inflatie.

 

Hij gaf aan dat de ECB tevreden is over de impact van haar beleidsmaatregelen waar het gaat om het ondersteunen van de financiële stabiliteit en het openhouden van de kredietkraan van banken. Ten aanzien van de economische groei en de inflatie meent de ECB dat ze de neerwaartse risico’s duidelijk heeft beperkt. Desondanks benadrukte de heer Lane dat de pandemie een neerwaartse schok aan de inflatie heeft gegeven en dat er een groot risico bestaat dat de inflatieverwachtingen voor lange tijd laag blijven. Hierdoor wordt het moeilijker voor de ECB om haar inflatiedoel te halen. Hij herhaalde de zogeheten forward guidance dat de centrale bank bereid is om al haar instrumenten in te zetten om het inflatiedoel te halen.

Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht nog steeds verdere PEPP-verhoging

Het Economisch Bureau van ABN AMRO ziet in de woorden van Philip Lane een signaal dat de ECB nog steeds klaar staat om het beleid verder te verruimen en denkt dat het bedrag van het PEPP (het Pandemic Emergency Purchase Programme*) verder zal worden verhoogd. Het Economisch Bureau van ABN AMRO dacht eerst dat dit zou gebeuren tijdens de beleidsvergadering van september, maar het lijkt er nu op dat dit december zal worden.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lange rente kan nog wat verder omlaag
  • Raming euro-dollarkoers omhoog
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':