environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

woensdag 1 mei 2019

Visie op rente en euro - Gaat de ECB meer doen

Op 1 mei 2019 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op Rente en Euro'.

Visie en ramingen ongewijzigd
  • Eerste renteverhoging ECB pas eind 2020
  • Driemaands Euribor nog lang rond huidig niveau
  • Lange rente binnenkort nog niet omhoog
  • Euro pas later dit jaar en in 2020 sterker
ECB maakte pas op de plaats …Met de laatste rentevergadering (10 april) heeft de ECB geen nieuwe stappen aangekondigd. Dat had het ABN AMRO Economisch Bureau ook niet verwacht. Het was immers nog maar vijf weken geleden dat de Bank haar zogeheten forward guidance had aangepast. Die aanpassing hield in dat de ECB nu verwacht dat de beleids-rentes ten minste heel 2019 – in plaats van tot en met de zomer – op hun huidige niveau zullen blijven (en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een blijvende beweging van de inflatie naar bijna 2%).

ECB-president Mario Draghi wees er overigens op dat hij en zijn collega’s oog hebben voor de verzwakking van de eurozone-economie. Verder kregen we de indruk dat Draghi meer bezorgd was over de inflatie(verwachtingen) dan hij wilde toegeven. Hij benadrukte dat de ECB bereid is om in actie te komen en daarbij alle beschikbare middelen wil inzetten.

… maar is bereid en in staat om in actie te komenDie laatste uitspraak wijst in de richting van ‘actie’. Het ABN AMRO Economisch Bureau acht het waarschijnlijk dat de ECB haar guidance inzake het ongewijzigd laten van de rente nog verder vooruit gaat schuiven. De bescheiden economische groei lijkt immers niet genoeg om de (onderliggende) inflatie voldoende omhoog te krijgen. Ondanks de verlaging in maart denkt het ABN AMRO Economisch Bureau dat de ECB-ramingen voor groei en inflatie nog altijd te hoog zijn.

Het ABN AMRO Economisch Bureau gaat ervan uit dat de ECB de rente tot eind volgend jaar ongemoeid zal laten. En dat zij tot eind 2021 zal doorgaan met het herbeleggen van de aflossingen op de door haar aangekochte obligaties.


Verder in deze Visie
  • Lange rente laag, maar niet verder gedaald
  • Lange rente voorlopig heel laag
  • Euro pas later dit jaar sterker
Lees de complete 'Visie op rente en euro'Meer economisch nieuwsMet ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':