environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: ABN360-live

dinsdag 1 juni 2021

Visie op rente en euro – ECB wil lange rente ruim onder nul houden

Visie ongewijzigd, ramingen voor lange rente aangepast

  • De lange rente kwam medio mei onder opwaartse druk
  • ECB beleidsmakers hebben benadrukt dat een stijging van de rente momenteel ongewenst is; wij verwachten dat de rente de komende tijd zal dalen
  • De euro-dollarkoers is gestegen; wij blijven een daling van de euro verwachten

ECB wijzigt de strategie voor het monetair beleid

De lange rente begon medio mei weer op te lopen. Een spoedige voortgang met het COVID-19 vaccinatieprogramma in de verschillende eurozone landen voedde het optimisme over de economie. De meeste landen kondigden aan dat de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen snel fors kunnen worden teruggebracht. Tegen de achtergrond van hogere inflatie, ontstond hierdoor in financiële markten het idee dat de ECB al vanaf het midden van het jaar het PEPP[1] opkoopprogramma zou kunnen verminderen en steeg de lange rente.

Een fors aantal beleidsmakers van de ECB, waaronder ECB president Christine Lagarde, heeft vervolgens duidelijk gemaakt dat een stijging van de lange rente op dit moment niet in lijn is met de beleidskoers van de ECB. Mevrouw Lagarde benadrukte dat de ECB erop gebrand is dat de financieringsvoorwaarden in de eurozone nog lange tijd zeer gunstig blijven. Volgens haar was het “veel te vroeg om over het verminderen van het opkoopprogramma te beginnen en eigenlijk ook niet eens nodig om het er over te hebben”.

Andere ECB beleidsmakers herhaalden de boodschap van Christine Lagarde. ECB hoofdeconoom Philip Lane voegde nog toe dat hij momenteel geen enkele aanleiding ziet om te denken dat de inflatie in de eurozone permanent op een hoger niveau komt te liggen. Volgens de heer Lane had de ECB “nog veel werk te doen” voordat de inflatie in lijn zou zijn met het beleidsdoel van de ECB.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lange rente later dit jaar weer wat omlaag
  • Ramingen voor euro-dollarkoers ongewijzigd
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan 'ABN AMRO Insights':