environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

donderdag 1 april 2021

Visie op rente en euro – ECB weet stijging lange rente af te remmen

Visie ongewijzigd, ramingen lange rente aangepast

  • De lange rente is de afgelopen weken per saldo niet sterk veranderd
  • De ramingen voor de korte termijn zijn iets opwaarts aangepast
  • De ramingen voor de euro-dollarkoers zijn ongewijzigd

Visie op rente en euro –ECB grijpt in om rentestijging af te remmen

Tijdens de beleidsvergadering van maart heeft de ECB besloten het tempo van de obligatieaankopen flink te gaan opvoeren. De centrale bank was immers niet tevreden over de stijging van de lange rente die in de maanden daarvóór had plaatsgevonden. Deze stijging was vooral tot stand gekomen door gebeurtenissen in de VS en een stijging van de inflatie in de eurozone, die echter tijdelijk zal zijn.


In de persverklaring na afloop van de vergadering merkte ECB president Christine Lagarde op dat “hoewel de algehele economische situatie naar verwachting in 2021 zal verbeteren” er “onzekerheid blijft bestaan over de economische vooruitzichten op korte termijn”. Ook merkte ze op dat de onderliggende prijsdruk gematigd blijft “tegen de achtergrond van een zwakke vraag en aanzienlijke onderbenutting op de arbeids- en productmarkten.” In deze situatie blijft het volgens de ECB “van essentieel belang gunstige financierings-voorwaarden in stand te houden”.


Vandaar dat de centrale bank besloot om de aankopen van obligaties binnen het PEPPin een “aanzienlijk hoger tempo” uit te gaan voeren dan tijdens de eerste maanden van dit jaar. Deze woorden hadden al het nodige effect op de lange rente. Deze bleef de afgelopen weken per saldo vrijwel onveranderd. Dit gebeurde ondanks het feit dat de toename van de PEPP aankopen tot nu toe bescheiden is gebleven.

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lange rente later dit jaar weer wat omlaag
  • Ramingen voor euro-dollarkoers ongewijzigd
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan 'ABN AMRO Insights':