environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

woensdag 1 april 2020

Visie op rente en euro - Ongekende verruiming door ECB en Fed

Op 1 april 2020 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe 'Visie op rente en euro'.

Ongekende verruiming door ECB en FED

  • Aankoopprogramma’s ECB en Fed enorm verhoogd
  • Geen verdere renteverlaging ECB
  • Lange rente gaat omlaag
  • Dollar sterker dan eerder aangenomen

Samenvatting

Centrale banken zijn in actie gekomen – en hoe!

In twee stappen hebben de ECB en de Fed hun beleid ongekend sterk verruimd. De Fed heeft de beleidsrente afgelopen maand met liefst 150 basispunten verlaagd en de kwantitatieve verruiming enorm opgevoerd.

Ook de ECB heeft de kwantitatieve verruiming (het aankoop-programma van obligaties) enorm verhoogd. De beleidsrente, die al veel lager was dan in de VS, heeft zij echter niet verder verlaagd. Dat had het Economisch Bureau van ABN AMRO begin vorige maand overigens wel verwacht. Wel heeft de Bank de voorwaarden voor haar TLTRO’s (speciale langetermijn-financieringstransacties) flink versoepeld. Zo is onder meer het minimale rentetarief voor TLTRO’s met 25 basispunten verlaagd. In specifieke gevallen kan deze rente nu 25 basispunten lager uitvallen dan de depositorente.

De ECB heeft de beleidsrente dus niet verlaagd. In hun basisscenario gaat het Economisch Bureau van ABN AMRO er niet meer van uit dat dit alsnog gaat gebeuren. Daarom heeft zij hun ramingen voor de Euriborrentes wat verhoogd.

Overigens heeft de ECB uitgelaten bereid te zijn zo nodig nog meer maatregelen te nemen (“whatever it takes”).

Verder in deze 'Visie op rente en euro'

  • Lange rente gaat omlaag
  • Dollar eerst nog sterker
Lees de complete 'Visie op rente en euro'

Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief (login nodig).

Geen login? Bezoek dan ABN AMRO Insights':