environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: ABN360-live

Nieuwbouw bij ABN AMRO

Nieuwbouw bij ABN AMRO

Samen bouwen aan een duurzaam Nederland

We staan de komende jaren voor een enorme opgave in Nederland. Nooit was het huizentekort zó groot. Wie je het ook vraagt, het antwoord is al een paar jaar hetzelfde: 'bouwen, bouwen, bouwen..........is de enige remedie'.

Sinds 2021 is het verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen (onder meer volgens de BENG-normen) waardoor nieuwbouwwoningen nóg duurzamer worden. We willen klanten ook stimuleren om een energiezuinige woning te kopen. Zo kunnen we samen aan een duurzaam Nederland bouwen met voldoende woningen voor onze klanten.

De nieuwbouwmarkt in beeld

Om jouw klanten bij nieuwbouw de beste oplossing te bieden, kun jij als adviseur het verschil maken: met deskundig advies en maatwerk. En met oog voor de mogelijkheden.

Inzicht in de nieuwbouwmarkt kan je hierbij helpen. Daarom hebben we cijfers en weetjes over de nieuwbouwmarkt voor je op een rij gezet.

Waarom voor nieuwbouw naar ABN AMRO?

 • Een klant krijgt bij nieuwbouw automatisch 0,15% duurzaamheidskorting op het rentetarief, zonder EPC-rapport.

 • Wij bieden hypotheken aan voor zowel projectbouw, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), zelfbouw als bouwkavelfinancieringen.

 • Bij de toetslast voor nieuwbouw laten we automatisch € 9.000 buiten beschouwing, zonder EPC-rapport. Omdat dit een Explain (F45) is, is een toelichting nog wel verplicht. Deze Explain wordt automatisch toegepast als hiermee een negatieve inkomenstoets positief gemaakt wordt.

 • Het bouwdepot is maximaal 3 jaar geldig (standaard 2 jaar met een optie op nog eens 12 maanden verlenging).

 • Bij nieuwbouw is de maximale looptijd van de Overbruggingslening ook drie jaar.

 • De bouwdepotrente is gelijk aan de hypotheekrente. De klant betaalt per saldo dus niets over het geld in het bouwdepot.

 • De offerte Woning Hypotheek is standaard 3 maanden geldig met kosteloze verlenging tot 9 maanden (alleen annuleringskosten bi annulering ná verlenging). 

 • Dagrente (meedaalrente): de klant profiteert tot de passeerdatum van een eventuele renteverlaging.

  • Is de rente op de passeerdatum lager dan de offerterente? Dan krijgt de klant automatisch de lagere rente bij het in beheer nemen van de lening.
  • De laagste rente geldt ook bij het renteherzieningsmoment.
  • Bij een verhuizing kan een klant de lagere rente meenemen tot 6 maanden na verkoop van de woning.

ABN AMRO zet fors in op nieuwbouw!

Mark Groenendijk (Manager Intermediaire Distributie) en Bartjan van der Jagt (Manager Operations Intermediaire Distributie) vertellen in het magazine InFinance meer over de nieuwbouwmarkt en de nieuwbouwpropositie van ABN AMRO.

Projectbouw (Niet Particulier Opdrachtgeverschap)

Nieuwbouw is mateloos populair. De inschrijving voor een nieuwbouwproject voelt voor veel mensen als een loterij. De vraag is vele malen groter dan het aanbod. En dat is begrijpelijk. Er is vaak minder onderhoud nodig dan bij een oude woning, het huis voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen en de isolatie is meestal beter.

Bij nieuwbouw is geen taxatie nodig. Bij een nieuwbouwwoning met projectbouw is de waarde van het onderpand:

 • De koop- /aanneemsom eventueel vermeerderd met kosten van de grond, kosten van de bouw, inclusief de kosten van meerwerk, bouwrente over vervallen termijnen en renteverlies tijdens de bouw en de aansluiting op nutsvoorzieningen; en

 • Renteverlies maximaal 4% van de koop-/aanneemsom plus kosten van meerwerk.

Zelfbouw (Particulier Opdrachtgeverschap)

Veel mensen dromen ervan om een eigen huis te laten bouwen, dat ze helemaal naar eigen inzicht kunnen indelen en inrichten. Veel geregel maar uiteindelijk heeft de klant wel de ideale woning. Onder zelfbouw verstaan we:

 • Een woning die volledig door de klant gebouwd wordt met eventuele inhuur van onderaannemers.

 • Een woning die een aannemer casco (met ramen, deuren en dakpannen) oplevert. Vervolgens bouwt de klant de woning zelf af.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt een groep burgers zelf een aantal woningen of een kleinschalige woonwijk. De bewoners schakelen gezamenlijk een bouwbegeleider, aannemer en architect in. Binnen een CPO-project financiert elke deelnemende particulier de eigen woning, dat kan dus ook bij ABN AMRO.

Bouwkavelfinanciering

Nadat de bouwkavel is gevonden, begint het schetsen van het droomhuis.

 • Bouwkavelfinanciering is mogelijk als de nieuwbouwwoning op de betreffende bouwkavel ook wordt meegefinancierd in dezelfde hypotheek.

 • Gaat het om de financiering van in eerste instantie alleen de bouwkavel? Dan hoeft het taxatierapport niet gevalideerd te worden. Valideren kan namelijk alleen bij 'woonruimte' en de bouwkavel is nog geen woonruimte.
  Let op: de bestemming van de bouwkavel moet wel altijd ‘wonen’ zijn.

Handige links