environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: ABN360-live

Steun voor klanten vanwege impact coronavirus

De hypotheek in tijden van corona

De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee. Bijvoorbeeld over het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten. Heeft een klant door de coronacrisis in 2020 moeite zijn hypotheek te betalen? Dan kon hij tussen 1 maart en 1 oktober 2020 een betaalpauze (tijdelijke betaalstop) op zijn hypotheek aanvragen. Deze betaalpauze betaalt hij via een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek terug.

Wat is de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek?

De Tijdelijke Betaalstop Hypotheek is een leningdeel bij klanten die een betaalpauze op hun hypotheek hebben gehad door de coronacrisis. Deze tijdelijke betaalstop duurde in principe 3 of 6 maanden. In deze periode heeft de klant zijn hypotheekmaandbedrag (de rente, aflossing en eventuele inleg of premies die wij bij hem afschreven) tijdelijk betaald vanuit een daarvoor op zijn naam geopend hypothecair krediet. Dit krediet is aan het einde van de betaalpauze omgezet in een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek.

Bij Vraag & Antwoord hieronder zie je de belangrijkste kenmerken van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek en hoe de terugbetaling precies werkt.

Let op: Nog niet alle klanten met een tijdelijke betaalstop hebben ook al een Tijdelijke Betaalstop Hypotheek, want het omzetten gebeurt op drie verschillende momenten. Hierover lees je bij Vraag & Antwoord ook meer.

Betaalpauze

Klanten die door de coronacrisis betaalproblemen hadden voor hun hypotheek of lening, konden tot 1 oktober 2020 een betaalpauze aanvragen. Klanten die daarna tegen betalingsproblemen aan lopen, helpen wij met maatwerkoplossingen verder. Bij Vraag & Antwoord lees je meer over deze betaalpauze voor klanten die hiervan nog gebruikmaken.

Vraag & Antwoord

Nadat de regering in maart een intelligente lockdown afkondigde, hebben we als ABN AMRO direct de betaalpauze (tijdelijke betaalstop) ontwikkeld: een tijdelijke oplossing om klanten te helpen die door de coronacrisis in acute betalingsproblemen kwamen.

Inmiddels is de coronacrisis geen tijdelijke crisis meer: zij heeft een langdurige invloed op de economie en de werkgelegenheid. Het aantal aanvragen voor een betaalpauze is de laatste maanden bovendien sterk teruggelopen. Deze twee ontwikkelingen zorgen ervoor dat we per 1 oktober 2020 de betaalpauze niet meer aanbieden. Klanten die tegen betalingsproblemen aan lopen, helpen we verder met maatwerkoplossingen. Een passende oplossing kan per klant anders zijn.

Tot 1 oktober 2020 boden we klanten voor wie de bestaande noodmaatregelen van de regering niet voldoende waren onder voorwaarden een betaalpauze van drie of zes maanden. Daarna betaalt de klant de maandbedragen van de betaalpauze in termijnen terug.

Sinds 1 oktober 2020 bieden we de betaalpauze niet meer aan. 
De medewerkers van het team Zorgeloos Wonen van ABN AMRO helpen klanten met (dreigende) betalingsproblemen verder. Zij brengen samen met de klant zijn financiële situatie in kaart en zoeken naar de beste oplossing.

 • Looptijd
  De looptijd van een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek hangt af van de situatie van de klant:

  • Klanten die een betaalpauze van 3 maanden hebben gehad, hebben een Tijdelijke Betaalstop Hypotheek met een looptijd van 60 maanden.
  • Klanten bij wie we de betaalpauze hebben verlengd tot in totaal 6 maanden, hebben een Tijdelijke Betaalstop Hypotheek met een looptijd van 120 maanden.
  • Loopt de totale hypotheek eerder af dan de standaard looptijd die we gebruiken voor het leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek van 60 of 120 maanden? Dan geldt de datum waarop het leningdeel dat als laatste EEL (Einde Economische Looptijd) heeft als de datum waarop de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek helemaal terugbetaald moet zijn.
  • Heeft de klant aan ons geen (juiste) bewijsstukken gestuurd waarmee hij aantoonde dat hij de betaalpauze nodig had? Dan betaalt hij zijn Tijdelijke Betaalstop Hypotheek in 15 maanden terug.
 • Terugbetaling
  Hierboven lees je hoe lang de klant mag doen over de terugbetaling van zijn betaalpauze.
  Let op: we rekenen vanaf het moment dat zijn betaalpauze-krediet is omgezet naar een Tijdelijke Betaalstop Hypotheek. Er zijn drie momenten waarop deze kredieten worden omgezet naar leningdelen Tijdelijke Betaalstop Hypotheek:

  • 1 oktober 2020 (alle klanten met een betaalpauze die uiterlijk 1 september 2020 afliep)
  • 1 februari 2021 (alle klanten met een betaalpauze die afliep tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021)
  • 1 april 2021 (alle klanten met een betaalpauze die afloopt tussen 1 februari 2021 en 1 april 2021)

  De klant betaalt de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek iedere maand met een vast bedrag terug.

 • Rente
  De klant betaalt op zijn Tijdelijke Betaalstop Hypotheek een vaste rente van 0%. De rente staat tijdens de hele looptijd van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek vast: een aanpassing van of korting op de rente is niet mogelijk.

 • Vervroegd terugbetalen van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek
  De klant kan de hele of een deel van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek altijd vervroegd terugbetalen. Hij betaalt daarvoor geen vergoeding. Deze terugbetaling telt niet mee bij de bepaling van het totale bedrag dat de klant per kalenderjaar vergoedingsvrij mag terugbetalen. Het maandbedrag waarmee de klant de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek terugbetaalt, wordt bij een extra terugbetaling automatisch opnieuw vastgesteld.

 • Verhuisregeling
  De Tijdelijke Betaalstop Hypotheek kent geen verhuisregeling. Verkoopt de klant zijn woning waarvoor de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek geldt? Dan moet hij de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek terugbetalen.

 • Hypotheekvorm
  De hypotheekvorm of looptijd van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek kan niet worden aangepast.

 • Risico-opslag en tariefklassen
  De hoogte van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek telt niet mee voor het bepalen van de rentepercentages (de risico-opslagpercentages) voor de overige leningdelen. De hoogte van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek heeft dus geen invloed op de tariefklasse van andere leningdelen. Wel kan het gebeuren dat de klant extra terugbetaalt op zijn Tijdelijke Betaalstop Hypotheek en dat daardoor zijn totale hypotheek in een andere tariefklasse komt.

  Zie verder het rekenvoorbeeld dat je vindt in de voorwaarden van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek (hoofdstuk 29 in de voorwaarden Budget Hypotheek en voorwaarden Woning Hypotheek per 1 oktober 2020).

 • Invloed op belastingaangiftes
  De Tijdelijke Betaalstop Hypotheek maakt in beginsel onderdeel uit van box 3. De Tijdelijke Betaalstop Hypotheek heeft daardoor mogelijk invloed op de aangifte inkomstenbelasting van de klant. De klant kan zich hierover laten informeren door een belastingadviseur.

Nadat de kredietfaciliteit is omgezet in een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek ziet de klant dat in Internet Bankieren en de ABN AMRO app. Elke klant krijgt hier op tijd een brief over.

Alle klanten gaan hun betaalpauze terugbetalen via een Tijdelijke Betaalstop Hypotheek. Hiervoor zetten wij de apart geopende kredietfaciliteit van de klant om in een leningdeel ‘Tijdelijke Betaalstop Hypotheek’. Dit leningdeel voegen we toe aan de bestaande hypothecaire lening van de klant. 

Wanneer de klant een Tijdelijke Betaalstop krijgt en dus gaat terugbetalen, hangt af van het moment dat zijn betaalpauze afliep.

 • Liep zijn betaalpauze uiterlijk 1 september 2020 af? Dan heeft hij vanaf 2 oktober 2020 een Tijdelijke Betaalstop Hypotheek. Hij betaalt de bijbehorende maandtermijn voor het eerst op 1 november 2020. 
 • Loopt zijn betaalpauze af tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021? Dan heeft hij vanaf 1 februari 2021 een Tijdelijke Betaalstop Hypotheek. Hij betaalt de bijbehorende maandtermijn voor het eerst op 1 maart 2021. 
 • Loopt zijn betaalpauze af tussen 1 februari 2021 en 1 april 2021? Dan heeft hij vanaf 1 april 2021 een Tijdelijke Betaalstop Hypotheek. Hij betaalt de bijbehorende maandtermijn voor het eerst op 1 mei 2021. 

Direct nadat de kredietfaciliteit is omgezet in een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek krijgt de klant van ons daarover een brief. Voordat de eerste afschrijving van de terugbetaling plaatsvindt, krijgt de klant bovendien een prenotificatie van het nieuwe totale maandbedrag van zijn lening.

Klanten hebben vanaf het moment dat zij gaan terugbetalen in principe 60 maanden de tijd om hun Tijdelijke Betaalstop Hypotheek terug te betalen. Voor klanten die verlenging van drie maanden hebben gekregen is dit 120 maanden.

Eindigt het langstlopende leningdeel van de klant eerder dan die 60 of 120 maanden? Dan is de looptijd van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek ook korter. We informeren de klant hier vooraf over.

Let op: deze terugbetaalperioden gelden alleen voor klanten die aan ons met bewijsstukken hebben laten zien dat ze inderdaad door de coronacrisis een tijdelijke inkomensdaling hadden en daardoor hun hypotheekmaandlasten tijdelijk niet of moeilijk konden betalen. Kon de klant dat niet, dan betaalt hij zijn Tijdelijke Betaalstop Hypotheek in 15 maanden terug.

Klanten met een betaalpauze gaan deze terugbetalen via een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek. Het is technisch niet mogelijk voor ons om voor elke klant apart dit leningdeel aan te maken in ons systeem. Daarom zijn er drie momenten waarop klanten die een betaalpauze hadden een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek krijgen (zie hierboven) en dit terugbetalen.

De terugbetaalperiode hangt af van de situatie van de klant. Heeft hij ons geen (juiste) bewijsstukken gestuurd waarmee hij aan ons liet zien dat hij inderdaad door de coronacrisis een tijdelijke inkomensdaling had en daardoor zijn hypotheekmaandlasten tijdelijk niet of moeilijk kon voldoen? Dan betaalt hij zijn betaalpauze in 15 maanden terug. Hij heeft van ons bericht daarover gehad.

Eerder hebben we gemeld dat alle klanten de betaalpauze in termijnen uiterlijk op 31 december 2021 terugbetaald moesten hebben. Later hebben we de terugbetaalperiode verlengd tot 60 maanden (voor klanten bij wie we de betaalpauze na drie maanden niet verlengen) en 120 maanden (voor klanten met verlenging van drie maanden).

Klanten die een bevestigingsbrief hebben gehad waarin stond dat ze de maandbedragen van de betaalpauze tot uiterlijk 31 december 2021 konden terugbetalen hebben een nieuwe brief gekregen waarin deze verlengingsmogelijkheid van de terugbetaalperiode staat uitgelegd. Dit geldt nogmaals alleen voor de klanten van wie wij de bewijsstukken hebben ontvangen en goedgekeurd.

De Tijdelijke Betaalstop Hypotheek heeft de hoogte van de drie maandtermijnen van de betaalpauze bij elkaar opgeteld (bij verlenging zes). Dit bedrag is verminderd met de terugbetalingen die de klant in de tussentijd misschien gedaan heeft. Het terug te betalen bedrag spreiden we uit over maandelijkse termijnen.

Let op: dit bedrag komt boven op zijn bestaande maandlasten. Over dit bedrag betaalt de klant 0% vertragingsrente. De klant krijgt vóór de eerste afschrijving bericht over het precieze extra maandbedrag dat hij gaat terugbetalen, eerst in een brief en vervolgens in een pre-notificatiebericht.

De klant kan de hoogte van het leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek zien in Internet Bankieren en de ABN AMRO app.

Behalve de mogelijkheid om de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek (gedeeltelijk) vergoedingsvrij af te lossen zijn er geen wijzigingen toegestaan bij de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek.

De toetslast wordt als financiële verplichting meegenomen in de toetsing. Als toetslast geldt het (verwachte) saldo van de UIT-rekening per einddatum van de betaalpauze gedeeld door de beoogde looptijd van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek.

De Tijdelijke Betaalstop Hypotheek is een regulier leningdeel en de maandlast van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek nemen we op reguliere wijze mee in de toetsing van de maximale verstrekking op inkomen.

De Tijdelijke Betaalstop Hypotheek is een regulier leningdeel en de (restant) hoofdsom telt mee bij de vaststelling van de maximale verstrekking op marktwaarde.

Het totale bedrag van de lening van de klant telt mee voor het bepalen in welke tariefklasse zijn totale lening valt. Dat is dus inclusief de hoogte van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek.

De hoogte van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek telt níét mee voor het bepalen van de rentepercentages (de risico-opslagpercentages) voor zijn overige leningdelen.

In  artikel 29.4 van de Voorwaarden ABN AMRO Budget Hypotheek en Voorwaarden ABN AMRO Woning Hypotheek (oktober 2020) vind je hiervan een rekenvoorbeeld. Heeft één van de overige leningdelen een renteherziening? Dan telt de hoogte van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek niet mee voor het voor het bepalen van de rentepercentages (de risico-opslagpercentages).

Het is voor ons niet mogelijk in het systeem per klant een terugbetaalperiode aan te geven. De klant kan altijd zelf extra terugbetalen op zijn leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek. Hierover brengen wij hem geen vergoeding in rekening.

Als de klant nog geen brief heeft gehad, is zijn krediet nog niet omgezet naar een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek. Ook in Internet Bankieren of de ABN AMRO app kan hij zien of hij inderdaad een leningdeel Tijdelijke Betaalstop Hypotheek heeft.

Wil de klant (extra) aflossen voordat zijn ‘Tijdelijke Betaalstop Hypotheek’ ingaat? Dan doet hij dat door geld over te maken op het gebruikelijke rekeningnummer NL33 ABNA 0432 4081 18, onder vermelding van het leningnummer en de toevoeging U01 (lees: U nul één, aan elkaar).

Duurde de betaalpauze van de klant vier maanden of langer en heeft hij daardoor een BKR-registratie met code HY5-code gekregen? Dan hebben we deze registratie na de betaalpauze laten verwijderen. Deze registratie wordt ook niet bewaard door het BKR en blijft dus ook niet in het dossier van de klant staan.

Wij hebben de betaalpauze van de klant gemeld bij het BKR met een HY5-code, omdat deze door de verlenging zes maanden duurde. Dat heeft ertoe geleid dat de creditcardmaatschappij zijn creditcard heeft geblokkeerd. Direct nadat zijn betaalpauze is afgelopen, hebben wij de HY-5-code laten verwijderen. De geblokkeerde creditcard van de klant wordt dan mogelijk niet vanzelf gedeblokkeerd. Voor meer informatie kan de klant terecht bij zijn creditcardmaatschappij.

Bij klanten die een betaalpauze hebben gehad, hebben we tijdens die betaalpauze drie maanden of (bij verlenging) zes maanden geen hypotheekmaandbedrag van zijn lopende betaalrekening afgeschreven. In plaats daarvan werd dit hypotheekmaandbedrag betaald uit een kredietfaciliteit die we apart hiervoor hebben geopend op naam van de klant. Die kredietfaciliteit noemen we ook wel de UIT-rekening.

Het hypotheekmaandbedrag bestaat uit de hypotheekrente, de aflossing en eventuele inleg of premies van een gekoppelde spaarverzekering of bankspaarrekening wanneer ABN AMRO Hypotheken deze incasseert. Na afloop van de betaalpauze betaalt de klant deze rente en aflossing en eventuele inleg en premie in termijnen terug aan de bank.

Nadat de betaalpauze is afgelopen, gaat de klant in principe weer zijn gewone hypotheekmaandbedrag betalen. Op een gegeven moment gaat hij ook de maandbedragen die tijdelijk zijn betaald uit de kredietfaciliteit terugbetalen. Wanneer dat is, is afhankelijk van zijn situatie. De eerste klanten die een betaalpauze hadden, betalen deze vanaf 1 november 2020 terug.

Als de klant de juiste bewijsstukken heeft aangeleverd, dan bellen we hem tijdens de betaalpauzeperiode en bespreken we het vervolg. Als de klant nog steeds betalingsproblemen heeft, zoeken we samen met de klant naar een oplossing. Onder voorwaarden kan de betaalpauze voor de klant met drie maanden worden verlengd naar in totaal zes maanden.