environment: live domain: intermediair.abnamro.nl user: No user entity type: No type database: abn360-live

Gebruiksvoorwaarden

Intermediair App

Voor het installeren en gebruiken van de ABN AMRO Intermediair App gelden onderstaande privacyverklaring, disclaimer en Algemene Voorwaarden.

Privacyverklaring

Als je onze app gebruikt, bewaart en gebruikt ABN AMRO een aantal van jouw persoonsgegevens. Ook verzamelt ABN AMRO informatie over het gebruik van de app. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van cookies en vergelijkbare technieken.

De complete privacyverklaring van ABN AMRO vind je op: https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/index.html

Door de voorwaarden te accepteren, ga je akkoord met bovenstaande privacyverklaring en het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals daarin beschreven.

Disclaimer

De disclaimer geldt als je de ABN AMRO Intermediair App (app) gebruikt.

ABN AMRO is eigenaar van de app. De volledige naam en het adres van het hoofdkantoor van ABN AMRO:

ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank controleren alle Nederlandse banken, dus ook ABN AMRO. Kijk voor meer informatie over de Autoriteit Financiële Markten op www.afm.nl en voor De Nederlandsche Bank op www.dnb.nl.

ABN AMRO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34334259.

Het btw-nummer van ABN AMRO: NL820646660B01.

Werking app - We zorgen ervoor dat de app zoveel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de app tijdelijk niet werkt. Wij zijn niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.

Fouten in de app - We zorgen ervoor dat de informatie in de app zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch gebeuren dat de informatie in de app niet (meer) klopt of inmiddels verouderd is. Wij zijn niet aansprakelijk als je daardoor schade lijdt.

Auteursrechten - Alle informatie in de app is van ABN AMRO. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo's. Je moet eerst toestemming aan ABN AMRO vragen als je informatie uit de app wilt gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden dan die in onze samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd.

Websites van anderen - Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als je op de link klikt, kom je op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over jouw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Nederland - De informatie in deze app is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Wijzigingen - We kunnen de regels van deze disclaimer aanpassen.

Algemene Voorwaarden

Je wilt veilig met ABN AMRO Intermediaire Verkoop kunnen samenwerken. Niet alleen met behulp van je computer, maar ook met je mobiele toestel (toestel). Vanwege de veiligheid kun je met de Intermediair App (app) minder gegevens inzien dan via de intermediaire site. We bekijken steeds opnieuw in welke situaties het gebruik van de app mogelijk is en in welke vorm. Dat betekent dat je in de toekomst misschien meer, maar ook minder mogelijkheden met de app kan hebben.

Onafhankelijke intermediaire partners (bemiddelaars) - en hun medewerkers in actieve dienst - die een samenwerkingsovereenkomst met ABN AMRO IMV hebben, kunnen de app gebruiken.

Als de samenwerking met een bemiddelaar verbroken wordt, vervalt automatisch het recht op gebruik van de app voor de bemiddelaar en haar medewerkers. Bij vermoeden van misbruik, fraude of handelingen van vergelijkbare aard behoudt ABN AMRO IMV zich het recht om de gebruiker de toegang van de app te ontzeggen en/of te blokkeren.

De gebruiker moet het toestel waarop hij de app installeert veilig en up to date houden door:

 • De garantiebepalingen van de fabrikant te respecteren door bijvoorbeeld het besturingssysteem van het toestel niet te 'unlocken' (jailbreaking/rooten), waardoor toegang verkregen wordt tot de bron (root) van het systeem;
 • Het besturingssysteem van het toestel zo snel mogelijk te updaten na het uitkomen van een nieuwe update; 
 • Het instellen van een persoonlijke toegangscode om het toestel te activeren.

Eventuele risico's en schades die voortkomen uit het niet naleven van bovenstaande bepalingen zijn voor rekening van de gebruiker.


 • Bij het installeren en registreren van de app vragen we je om een 5-cijferige identificatiecode (pincode) te kiezen om gemakkelijk en snel toegang tot de app te krijgen. Deze pincode moet je altijd veilig bewaren.

 • De veiligheidsvoorschriften voor de pincode uit het Informatieblad Betaaldiensten Particulieren/Zaken gelden ook voor deze pincode. Bijvoorbeeld dat je jouw pincode aan niemand vertelt en niet opschrijft. Of dat je een lastig te raden code moet kiezen. Dit betekent dat je geen code kiest die afgeleid is van je geboortedatum, postcode, huis- of telefoonnummer, maar ook geen oplopende combinatie van cijfers (bijv. 12345) of een terugkerende reeks (bijv. 22222). En zorg ervoor dat niemand met je meekijkt als je de pincode typt!

 • Wij raden je af om een 'open' draadloos netwerk te gebruiken, bijvoorbeeld in een café of winkel. Je weet namelijk niet of de draadloze internetverbinding (WiFi) goed beveiligd is.

 • Je moet jouw pincode direct wijzigen als je denkt dat je code niet meer veilig is. Bijvoorbeeld als een ander deze heeft gezien of je het vermoeden hebt dat deze bekend is bij onbevoegde derden.

 • Bij verlies of diefstal van je toestel, moet je de app direct (laten) blokkeren. Hiervoor heb je de volgende mogelijkheden:

 1. Ontkoppel het toestel via jouw persoonlijke overzichtspagina op de intermediaire site.
 2. Vraag de beheerder voor jouw kantoor om de app te blokkeren.
 3. Bel met Account Support (033-752 51 00, optie 2 en pincode) en vraag hen de app te blokkeren - tijdens kantooruren.


Wil je de Intermediair App ontgrendelen met je vingerafdruk?

Zorg ervoor dat uitsluitend jouw eigen vingerafdrukken zijn geregistreerd op je toestel als je die wilt gebruiken in de Intermediair App. Ben je daar niet zeker van? Verwijder dan alle vingerafdrukken en registreer jouw vingerafdrukken opnieuw.

Deel je toestel niet met anderen als je de Intermediair App gebruikt met vingerafdruk. Zo voorkom je dat anderen hun vingerafdruk kunnen toevoegen. 

Download je software op je toestel bijvoorbeeld een spelletje of een nieuwe videoplayer? Doe dit dan via officiële websites of app stores. Zo heb je een grotere kans dat je geen last krijgt van virussen.

De identificatiecode in combinatie met je gebruikersnaam, is een relatieherkenningsmiddel. Daarvoor gelden de regels die beschreven zijn in de samenwerkingsovereenkomst (zie onderdeel 5 'Communicatie' over gebruik van wachtwoorden en toegangscodes).

Met de identificatiecode heb je toegang tot:

 • de app
 • en via de QR-code scanner van de app ook tot de intermediaire site.


De app mag op meerdere toestellen geïnstalleerd worden. Voor elk toestel geldt een apart installatie- en identificatieproces en is een pincode nodig. Het staat de gebruiker vrij om voor elk toestel dezelfde pincode te kiezen, zolang deze voldoet aan de genoemde veiligheidsvoorschriften.

ABN AMRO IMV legt in haar systemen vast op welke toestellen een gebruiker de app heeft geïnstalleerd. De gebruiker geeft door acceptatie van deze voorwaarden toestemming aan ABN AMRO IMV dat zij van elk toestel basisinformatie vastlegt ter identificatie van de gebruiker. ABN AMRO IMV zal de gebruiker een overzicht geven van de door haar vastgelegde toestellen. Met dit overzicht kan de gebruiker de installatie van de app op een bepaald toestel ongedaan maken of blokkeren.

Als een gebruiker niet meer in actieve dienst is van een actieve intermediair mag hij geen gebruik meer maken van de app. Hij moet de app dan de-installeren op de voor hem vastgelegde toestellen. Hiervoor kan hij gebruikmaken van de optie 'App opnieuw instellen' onder Instellingen in de app of via het overzicht met geregistreerde apps op de intermediaire site.

De intermediair is verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitdiensttreding van een medewerker van zijn kantoor en erop toezien dat de gebruiker de app verwijdert van het bewuste apparaat. Hiervoor kan de intermediair gebruikmaken van het overzicht Mijn collega's onder Tools/Mijn gegevens op de intermediaire site.

Door het downloaden en gebruiken van de Intermediair App en de daarbij gehanteerde identificatiecode ga je  akkoord met de volgende voorwaarden:

 • deze disclaimer
 • deze voorwaarden
 • deze privacyverklaring
 • Samenwerkingsovereenkomst ABN AMRO Intermediaire Verkoop
 • Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.*
 • Informatieblad Betaaldiensten Particulieren/Zaken*

* Een pdf-bestand van deze voorwaarden vind je op abnamro.nl/voorwaarden.


Handige links