Voor het installeren en gebruiken van de ABN AMRO Intermediair App gelden naast de disclaimer onderstaande voorwaarden:


naar boven

​Veilig gebruik maken van de Intermediair App met uw identificatiecode

U wilt veilig met ABN AMRO Intermediaire Verkoop (ABN AMRO IV) kunnen samenwerken. Niet alleen met behulp van uw computer, maar ook met uw smartphone of tablet. Vanwege de veiligheid kunt u met de Intermediair App (app) minder gegevens inzien dan via de intermediairssite. We bekijken steeds opnieuw in welke situaties het gebruik van de app mogelijk is en in welke vorm. Dat betekent dat u in de toekomst misschien meer, maar ook minder mogelijkheden met de app zult hebben.


naar boven

​Wie mag de app installeren en gebruiken?

Onafhankelijke intermediaire partners (bemiddelaars) - en hun medewerkers in actieve dienst - die een samenwerkingsovereenkomst met ABN AMRO IV hebben, kunnen de app gebruiken.

Als de samenwerking met een bemiddelaar verbroken wordt, vervalt automatisch het recht op gebruik van de app voor de bemiddelaar en haar medewerkers. Bij vermoeden van misbruik, fraude of handelingen van vergelijkbare aard behoudt ABN AMRO IV zich het recht om de gebruiker de toegang van de app te ontzeggen en/of te blokkeren.


naar boven

Veiligheidseisen toestel

De gebruiker dient het toestel waar hij de app op installeert veilig en up to date te houden door:

 • De garantiebepalingen van de fabrikant te respecteren door bijvoorbeeld het besturingssysteem van het toestel niet te 'unlocken' (jailbreaking/rooten), waardoor toegang verkregen wordt tot de bron (root) van het systeem;
 • Het besturingssysteem van het toestel zo snel mogelijk te updaten na het uitkomen van een nieuwe update.
 • Het instellen van een persoonlijke toegangscode om het toestel te activeren.

Eventuele risico's en schades die voortkomen uit het niet naleven van bovenstaande bepalingen zijn voor rekening van de gebruiker.


naar boven

​Veiligheidsvoorschriften identificatiecode

Bij het installeren en registreren van de app vragen we u om een 5-cijferige identificatiecode (pincode) te kiezen om gemakkelijk en snel toegang te verkrijgen tot de app. U moet uw pincode altijd veilig bewaren.

De veiligheidsvoorschriften voor de pincode uit het Informatieblad Betaaldiensten Particulieren/Zaken gelden ook voor deze pincode. Bijvoorbeeld: dat u uw pincode aan niemand vertelt en niet opschrijft. Of dat u een lastig te raden code moet kiezen. Dit betekent dat u geen code kiest die is afgeleid van uw geboortedatum, postcode, huis- of telefoonnummer, maar ook geen oplopende combinatie van cijfers (bijv. 12345) of een terugkerende reeks (bijv. 22222). En zorg ervoor dat niemand met u meekijkt als u de pincode typt!

Wij raden u af om een 'open' draadloos netwerk te gebruiken. Bijvoorbeeld in een café of in een winkel. U weet namelijk niet of de draadloze internetverbinding (WiFi) goed beveiligd is.

U moet uw pincode direct wijzigen als u denkt dat uw code niet meer veilig is. Bijvoorbeeld als een ander deze heeft gezien of u het vermoeden heeft dat deze bekend is bij onbevoegde derden.

Bij verlies of diefstal van uw toestel, dient u de app direct te (laten) blokkeren. Hiervoor heeft u de volgende mogelijkheden:

 1. Ontkoppel het toestel via uw persoonlijke overzichtspagina op de intermediairssite;
 2. Bel uw kantoorbeheerder en vraag om de app te blokkeren;
 3. Bel met Account Support (033-7525100, optie 3 en uw pincode) en vraag om de app te blokkeren - tijdens kantooruren.

naar boven

Veiligheidsvoorschriften bij App-ontgrendeling met Vingerafdruk

Wilt u de Intermediair App ontgrendelen met uw vingerafdruk? 

Zorg ervoor dat uitsluitend uw eigen vingerafdrukken zijn geregistreerd op uw toestel als u die wilt gebruiken in de Intermediair App. 


Bent u daar niet zeker van? Verwijder dan alle vingerafdrukken en registreer uw vingerafdrukken opnieuw.

Deel uw toestel niet met anderen als u de Intermediair App gebruikt met vingerafdruk. Zo voorkomt u dat anderen hun vingerafdruk kunnen toevoegen. 


naar boven

​Downloaden via officiële websites of app stores

Downloadt u software op uw mobiele apparaat? Bijvoorbeeld een spelletje of een nieuwe videoplayer? Doe dit dan via officiële websites of app stores. Zo heeft u een grotere kans dat u geen last krijgt van virussen.


naar boven

​Wat is de identificatiecode?

De identificatiecode in combinatie met uw gebruikersnaam, is een relatieherkenningsmiddel. Daarvoor gelden de regels die beschreven zijn in de Samenwerkingsovereenkomst (zie onderdeel 5 'Communicatie' over gebruik van wachtwoorden en toegangscodes).


naar boven

​Waarvoor kunt u de identificatiecode gebruiken?

Vooralsnog geeft de identificatiecode alleen toegang tot de Intermediair App.


naar boven

​Mag de app op meerdere toestellen geïnstalleerd worden?

De app mag op meerdere toestellen geïnstalleerd worden. Voor elk toestel geldt een apart installatie- en identificatieproces en dient een pincode gekozen te worden. Het staat de gebruiker vrij om voor elk toestel dezelfde pincode te kiezen, zolang deze voldoet aan de eerder genoemde veiligheidsvoorschriften.


naar boven

​Overzicht met geïnstalleerde en geregistreerde apps

ABN AMRO IV legt in haar systemen vast op welke toestellen een gebruiker de app heeft geïnstalleerd. De gebruiker geeft door acceptatie van deze voorwaarden toestemming aan ABN AMRO IV dat zij van elk toestel basisinformatie vastlegt ter identificatie van de gebruiker. ABN AMRO IV zal de gebruiker een overzicht geven van de door haar vastgelegde toestellen. Met dit overzicht kan de gebruiker de installatie van de app op een bepaald toestel ongedaan maken of blokkeren.


naar boven

​Beëindigen gebruik app

Als een gebruiker niet meer in actieve dienst is van een actieve bemiddelaar mag hij geen gebruik meer maken van de app. Hij dient de app te de-installeren op de voor hem vastgelegde toestellen. Hiervoor kan hij gebruik maken van de optie App opnieuw instellen onder Instellingen in de app of via het overzicht met geregistreerde apps op de intermediairssite.

De bemiddelaar is verantwoordelijk voor het doorgeven van uit dienst gaan van een medewerker van zijn kantoor en het erop toezien dat de gebruiker de app verwijdert van het bewuste apparaat. Hiervoor kan de bemiddelaar gebruik maken van het overzicht Uw collega's onder Uw profiel op de intermediairssite.


naar boven

​Overige bepalingen

Door het downloaden en gebruiken van de Intermediaire Verkoop App en de daarbij gehanteerde identificatiecode gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 • deze voorwaarden;
 • Privacy verklaring ;
 • Disclaimer;
 • Samenwerkingsovereenkomst ABN AMRO Intermediaire Verkoop;
 • Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.*;
 • Informatieblad Betaaldiensten Particulieren/Zaken*.


 • * Een pdf-bestand van deze voorwaarden is beschikbaar op abnamro.nl/voorwaarden.