29 november 2017

Woningmarktmonitor - regering voert hervormingstempo op

Op 28 november 2017 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau een nieuwe Woningmarktmonitor. In deze uitgave aandacht voor het opvoeren van het hervormingstempo door de regering.

  • Op 9 oktober presenteerde het nieuwe kabinet onder andere de plannen voor de woningmarkt
  • Rutte III wil het tempo van structurele hervormingen opvoeren en de renteaftrek versneld verminderen.
  • Vaag blijven echter de plannen voor het grootste knelpunt: hoe het woningaanbod te vergroten.

De nieuwe regering treft behoorlijk ingrijpende maatregelen ten aanzien van de fiscale behandeling van de eigen woning. Toch is het effect ervan op de prijzen volgens ons beperkt. Dit komt om te beginnen omdat de maatregelen onder een veel gunstiger economisch gesternte plaatsvinden dan de vorige keer dat de overheid fiscale veranderingen doorvoerde in 2013. Bovendien zijn sommige aanpassingen tegengesteld, zodat het netto-effect meevalt. Ook zijn er aanvullende maatregelen zoals lagere inkomstenbelastingen die bijdragen aan de koopkracht van huishoudens. Wij houden daarom vast aan een prijsstijging van 7,5% dit jaar en 5% volgend jaar.

Daarbij merkt het Economisch Bureau wel op dat de woningmarkt door de verminderde renteaftrek gevoeliger is voor een rentestijging. Maar gelet op de recente aankondiging van de Europese Centrale Bank dat zij het opkoopprogramma in 2018 doorzet, ziet zij geen aanleiding voor een sterke stijging van de hypotheekrente op korte termijn. Dit vergroot de kans dat zij haar prognoses voor de prijsontwikkeling naar boven bijstelt.

Voor de woningverkopen houdt zij voor volgend jaar rekening met een bescheiden daling van 5%. Deze daling, die volgt op een stijging van 15% in 2017, heeft vooral te maken met het toenemende aanbodgebrek. Het aantal woningen dat te koop staat, is door de forse toename van de verkopen gestaag gedaald. Als gevolg daarvan krijgen kopers moeite om een geschikte woning te vinden en zwakt de groei van het aantal transacties af. In de grote steden, waar de schaarste het meest nijpend is, dalen de verkopen al. Helaas zijn de tekorten voorlopig nog niet weggewerkt, ook niet met de huidige plannen van de nieuwe regering.

Lees de complete Woningmarktmonitor:


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':