27 september 2018

Woningmarktmonitor - Gat nieuwbouw nog niet gedicht

Op 27 september 2018 publiceerde het ABN AMRO Economisch Bureau de nieuwe Woningmarktmonitor. In deze editie onder meer aandacht voor:

 • Gebrek aan woningen duwt prijspeil verder omhoog...
 • ...en zet een rem op het aantal woningaankopen
 • Nieuwbouw neemt toe, maar niet voldoende om het gat te dichten

Samenvatting

Het aantal transacties blijft afnemen. Eerder was er alleen sprake van een daling in deRandstad, maar inmiddels is de afname ook in de overige provincies zichtbaar. Eenbelangrijke reden voor de daling is het omvangrijke woningtekort. Het aantal huizen datte koop staat, neemt af. Kopers hebben zodoende steeds minder keus. Wij houden errekening mee dat de aankopen verder zullen afnemen.

Het gebrek aan woningen drijft de waarderingen verder op. In augustus steeg de
prijsindex bestaande woningen met 9,3% j-o-j. Het gemiddelde prijspeil ligt inmiddels
3,7% boven het pré-crisisniveau. Maar de regionale verschillen zijn fors. Vanwege de
hoger dan verwachte uitkomst in augustus hebben wij onze raming voor dit jaar nipt
verhoogd. Wij verwachten dat de prijzen blijven stijgen, zij het geleidelijk minder hard.
Aanvulling van de woningvoorraad vanuit nieuwbouw is er wel, maar schiet nog altijd
tekort ten opzichte van de behoefte. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor de
realisatie van de bouwopgave voor een groot deel bij de gemeenten gelegd. In de
recent door de gemeenten gesloten coalitieakkoorden is er dan ook de nodige
aandacht voor verhoging van de bouwproductie.

Daarnaast staan er in de akkoorden initiatieven om de doorstroming te bevorderen.
Ook de verduurzaming van de woningvoorraad staat bij de gemeenten hoog op de
agenda. Aangezien dit onderwerp nog in de kinderschoenen staat, komt het de
gemeenten goed uit dat zij met de nieuwe Crisis- en Herstelwet meer ruimte krijgen om
met beleid te experimenteren.

Onderwerpen

 • Woningaankopen dalen door gebrek aan aanbod
 • Aandeel jongeren in aankopen slinkt
 • Wat je vraagt, is wat je krijgt
 • Ënergieprestaties beïnvloeden prijsniveau
 • Trends bij nieuwbouw komen overeen met die bij bestaande woningen
 • Personeelstekorten en materiaalgebrek hinderen bouw nieuwe woningen
 • Wie is aan zet, gemeenten of ontwikkelaars en bouwers?
 • Gemeentelijke initiatieven voor de woningmarkt
 • Volgende horde: uitvoering coalitieakkoorden
 • Tweede Kamer stelt vraagtekens bij particuliere verhuur
 • Vertrouwen in woningmarkt staat licht onder druk
 • ECB houdt vast aan lage rentetarieven
 • Hypotheekrente blijft voorlopig laag
 • Aanhoudende stijging hypotheekproductie
 • NHG zet trend met hypotheekvernieuwing
 • Groeiende behoefte aan voor ouderen geschikte woningen
 • Prinsjesdag: nauwelijks nieuwe maatregelen

Lees de complete Woningmarktmonitor


Meer economisch nieuws

Met ons samenwerkende intermediairs kunnen terecht in ons archief met relevante analyses. (login nodig!)

Geen login? Economisch nieuws rechtstreeks in uw mail ontvangen? Bezoek dan ABN AMRO Insights':